Izdevuma teksta autore Vēsma Lēvalde un SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons aplūko jauno izdevumu. Induļa Pelnēna foto.


Pirms franču senās mūzikas ansambļa "Le Poème Harmonique" izsmalcinātā koncerta "Lielajā dzintarā" autoru un savas komandas lokā SIA "Lielais Dzintars" valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons iepazīstināja ar izdevumu, kura moto "Laiks. Telpa. Apvārsnis" un kas latviešu un angļu valodā stāsta par Liepājas mūzikas dzīves tradīcijās balstītās koncertzāles darbību piecu gadu garumā.


Izdevumu, kas veltīts koncertzāles pirmajai nozīmīgākajai gadskārtai, veidojuši Vēsma Lēvalde (teksts), Edgars Pohevičs un Valters Pelns (fotogrāfijas), Mārtiņš Vamzis (dizains).


Izdevums veidots gan pārdošanai koncertzāles apmeklētājiem, gan koncertzāles reprezentācijas vajadzībām – lai būtu, ko "iedot rokās", kā izteicās SIA vadītājs.


Izdevums apliecina ne tikai to, cik piepildīti bijuši aizvadītie pirmie pieci gadi, bet arī to, cik "fotogēniska" ir koncertzāle, – jau sākot ar būvdarbu posmu.


Atverot krāsaino izdevumu, tā autore Vēsma Lēvalde koncertzāles saimniekiem veltīja operdziedātāja Marisa Vētras 1926. gadā teikto par Liepāju: "Te Liepāja – maza, gracioza, dabīga, kaut arī ar tendenci pēc "plašās" Eiropas. Kā nu ne,

Liepāja taču pūlas staigāt "plašus" ceļus: ir bārs viesnīcā, ir taksīši, un Bonics pat papīra ziediem pūlas italizēt savas telpas. Bet vai tas pie Liepājas saista?! Nekad!


[..] Liepājas sirds – jūra, viņas vēja glāsts, dzīvi jūtoša jaunība. [..] Neitalizē, Liepāj', tu sevi ar papīra puķēm, tev taču ir citi spēki, tev cita ir sirds. Neslēp to."