Ceturtdien, 19.janvārī, pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē deputāte Dace Bluķe, piedāvājot piecus priekšlikumus, rosināja diskusiju, kas turpinājās arī pastāvīgajā Finanšu komitejā, un bija saistīta ar darba kārtības punktu "Par nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" dibināšanu".


Bluķei bija vairāki iebildumi un ierosinājumi par Kultūras pārvaldes prezentētajiem nodibinājuma statūtiem, galvenokārt par statūtu neatbilstību Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) pieteikumā aprakstītajai pārvaldības formai, tam, kā funkcionēs nodibinājums, kā notiks revīzija, uzraudzība utt.  Kā norādīja Bluķe, priekšlikumi ir tāpēc, lai maksimāli salāgotu statūtus ar EKG pieteikumā izklāstīto.


Piemēram, deputāte rosināja statūtu punktu "Valdes locekļus, tai skaitā valdes priekšsēdētāju, apstiprina Dibinātājs uz visu nodibinājuma termiņu" papildināt, iekļaujot nosacījumu, ka valdei jābūt izveidotai atklātā konkursā. Inta Šoriņa, kas vadīja "Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027" (EKG) pieteikuma sagatavošanu, Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un Jānis Vilnītis Finanšu komitejā skaidroja, ka atklāts konkurss uz valdes locekļu amatiem jau bijis paredzēts, tikai tas neatspoguļojas statūtos.


Bluķe arī iebilda pret to, ka EKG pieteikumā, par kuru savulaik balsojuši deputāti un, uz kuru balstoties, žūrija izraudzījās Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētai atbilstošu kandidāti, ir bijusi runa par divpakāpju pārvaldības formu – Uzraudzības padomi un valdi, savukārt statūtos ir tikai viena – valde.


Bluķes ieteikums – veidot Uzraudzības padomi, kurā būtu pārstāvji gan no Liepājas pašvaldības, gan Kuldīgas un Dienvidkurzemes pašvaldībām, Kultūras ministrijas, kā arī jomas speciālisti. Deputātes ieteikums par padomes pienākumiem – apstiprināt nodibinājuma darbības stratēģiju, rīcības plānu, gada budžetu, uzraudzīt finanšu un satura attīstības mērķus un rezultātus, sniegt ieteikumus nodibinājuma darbības uzlabošanai un nodrošināt pārredzamu un sabiedrībai saprotamu organizācijas darbību.


Vēl viens no Daces Bluķes ieteikumiem – atbilstoši EKG pieteikuma aprakstam par nodibinājuma pārvaldības formām, statūtos iekļaut nodibinājuma izpilddirektora institūciju. Taču galu galā pēc diskusijām abās komitejās, uzklausot gan Šoriņas un Kultūras pārvaldes vadītāja Jura Jirgena, gan deputāta Jāņa Vilnīša un citu argumentus, Bluķe atzina, ka no šī priekšlikuma varētu atteikties, ja nodibinājuma valde uzņemas šo funkciju.

Finanšu komitejas sēdē Jānis Vilnītis arī informēja, ka Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē notikušās diskusijas "rezumē" ir tāds, ka komiteja lūgusi Kultūras pārvaldi izskatīt Daces Bluķes priekšlikumus un līdz domes sēdei sagatavot redakcionālus labojumus, "ja redz, ka tas būtu nepieciešams". Tostarp deputāti esot vienojušies, ka statūtos tiks ierakstīts, ka nodibinājums atskaitās pastāvīgajai Izglītības, kultūras un sporta komitejai reizi ceturksnī. Tāpat "Liepāja 2027" būs tā institūcija, kas gatavos Liepāju tās 400 gadu jubilejai, ko svinēsim 2025.gadā.


Savukārt Dace Bluķe, piekrītot, ka "ir lietas, kas laikam ejot var mainīties tā vai savādāk", tomēr uzsvēra, ka "negribētu atkāpties no Uzraudzības padomes, kas ir ļoti svarīga institūcija", kā arī ieteica papildināt statūtus un ierakstīt, ka "valde tiek pieņemta atklātā konkursā". Tāpat, ņemot vērā, ka, pēc Bluķes sacītā, 14% jeb 3 230 000 eiro no EKG budžeta tiks piesaistīti no privātā sektora, Bluķe, atsaucoties uz savu pieredzi uzraudzības komisijā nodibinājumam "Rīga 2014", aicināja izsvērt, kā statūtos atrunāt kārtību, kādā ziedotāji varēs kontrolēt savu ziedojumu izlietošanu, jo "tādas tiesības ziedotājiem ir".


Domes un Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, rezumējot abās komitejās izdiskutēto, aicināja Kultūras pārvaldi izanalizēt deputātu izteiktos priekšlikumus par "Liepāja 2027" statūtiem un struktūru un rīkoties, atbilstoši labas pārvaldības praksei. Savukārt, ja domes sēdē šonedēļ deputāti nobalsos par nodibinājuma izveidi, mērs apņēmās spert nākamo soli un konsultēties ar visiem iesaistītajiem, kā arī Kultūras ministrijā par vēl vienas institūcijas – Konsultatīvās padomes – izveidi.


Pilsētas 2023.gada budžetā nodibinājumam paredzētais finansējums ir 300 000 eiro.