Pirmdien, 8.maijā, saņemts apliecinājums no Uzņēmuma reģistra par nodibinājuma "Nodibinājums Liepāja 2027" reģistrēšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, līdz ar to nodibinājums uzsāk juridiski savu darbību un izsludinātas arī vairākas vakances uz amata vietām. Konkursā tiek meklēts sabiedrības līdzdalības vadītājs, finansējuma piesaistes speciālists, reģionu sadarbības koordinators, sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs, grāmatvedis, kā arī biroja administrators un partneru koordinators, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

"Nodibinājuma Liepāja 2027" galvenais mērķis ir uzsākt gatavošanās procesu 2025. gada Liepājas dzimšanas dienas un Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumiem 2027. gadā, kuru ietvaros tiks īstenota daudzveidīga programma laika periodā no 2023. līdz 2028. gadam, tajā skaitā realizēti starpnozariski pasākumi, sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors, kā arī īstenoti sadarbības projekti ar publisko, privāto, nevalstisko sektoru, piesaistīti finanšu resursi no dažādiem finanšu avotiem, tajā skaitā Eiropas Savienības fondiem un privātā sektora.

Liepājas valstspilsētas dome šī gada 23.martā apstiprināja nodibinājuma valdi trīs cilvēku sastāvā – par valdes priekšsēdētāju ieceļot Intu Šoriņu, valdes locekli mākslinieciskajos jautājumos Baibu Bartkeviču un valdes locekli finanšu un juridiskajos jautājumos Evu Ciekurzi. Valdes uzdevums ir nodrošināt nodibinājuma funkcionēšanu, tai skaitā izveidot arī komandu.

Lai pilnvērtīgi varētu uzsākt nodibinājuma darbību, nepieciešami vairāki speciālisti konkrētu funkciju izpildei.

Finansējuma piesaistes speciālista galvenais uzdevums būs piesaistīt dažādu Eiropas un citu finanšu avotu resursus Liepāja 2027 un Liepājai 400 projektu īstenošanai, tajā skaitā arī piedalīties projektu plānošanā un izstrādē, gatavot pieteikumus dažādiem finanšu avotiem, sekot līdzi projektu īstenošanai, piesaistīto resursu apguvei, iesniegt nepieciešamās atskaites u.c.

Sabiedrības līdzdalības vadītāja pienākumi paredz vadīt un pārraudzīt Liepāja 2027 sabiedrības līdzdalības procesus, tajā skaitā brīvprātīgā darba veicināšanu, auditorijas palielināšanu un pieejamību, kapacitātes stiprināšanas aktivitāšu veikšanu, monitoringa nodrošināšanu, iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanos Liepāja 2027 un Liepājai 400 projektos, tāpat būs jānodrošina sabiedrības līdzdalības stratēģijas, darbības plāna izveide un tā realizācija.

Reģionu sadarbības koordinatora uzdevumi paredzēti plānot, organizēt un pārraudzīt Liepāja 2027 programmas kultūras un starpnozaru projektu norisi Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados, tajā skaitā piedalīties konceptuālajā, saturiskajā un praktiskajā projektu izstrādē, īstenošanā, atskaišu veidošanā; nodrošināt sadarbību starp Liepāja 2027 komandu un novadu administrācijām, iesaistītajām novadu organizācijām, pārstāvjiem no publiskā, privātā un nevalstiskā sektora.

Konkursā tiek meklēts arī Sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs, kura galvenie pienākumi būs vadīt un pārraudzīt "Nodibinājums Liepāja 2027" komunikācijas un mārketinga darbu, tajā skaitā sabiedriskās attiecības, digitālo komunikāciju, starptautiskās attiecības, protokolu, nacionālas un starptautiskas reklāmas kampaņas; nodrošināt komunikācijas un mārketinga stratēģijas, darbības plāna izveidi un tā realizāciju.

Grāmatveža pienākumi paredzēti pilna finanšu grāmatvedības cikla nodrošināšanai, jānodrošina regulāras grāmatvedības atskaites, jāveido finanšu pārskati un gada pārskati pašvaldības, valsts institūcijām, partneriem pēc nepieciešamības.

Biroja administratora un partneru koordinatora amata pienākumi paredz koordinēt biroja ikdienas darbību, risināt organizatoriska rakstura jautājumus, kārtot lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, komunicēt ar partneriem Latvijā un ārvalstīs, kā arī nodrošināt informācijas apriti.

Iepazīties ar konkursa prasībām var šeit: https://www.liepaja.lv/vakances/
• Finansējuma piesaistes speciālists https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Vakance-finansejuma-piesaistes-specialists-EKG.pdf
• Sabiedrības līdzdalības vadītājs https://faili.liepaja.lv/Vakance-sabiedribas-lidzdalibas-specialists-EKG-web.pdf 
• Reģionu sadarbības koordinators https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Vakance-regionu-sadarbibas-koordinators-EKG-web-1.pdf
• Sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Vakance-sabiedrisko-attiecibu-unmarketinga-specialists-EKG.pdf
• Grāmatvedis https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Vakance-gramatvedis-EKG.pdf
• Biroja administrators un partneru koordinators https://faili.liepaja.lv/Publikacijas/Vakance-biroja-administrators-EKG.pdf

CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: liepaja2027@liepaja.lv līdz 2023.gada 22.maijam, pulksten 23.59.