No 12. līdz 15.oktobrī Portugāles pilsētā Aveiro notika Eiropas kultūras galvaspilsētu un kandidātpilsētu tīkla "Culture Next" konference, kurā tikās pārstāvji no 26 Eiropas pilsētām, tajā skaitā arī Liepājas, teikts vietnē liepaja2027.lv.

Konferences galvenā tēma bija stiprināt Eiropas pilsētu kapacitāti un īstenot pieteikumā iekļautos projektus, neskatoties uz to, vai pilsēta ir vai nav ieguvusi Eiropas kultūras galvaspilsētu titulu. Lielākais vairums pilsētu atzina, ka kultūras un radošās organizācijas, kas pārstāv publisko, privāto vai nevalstisko sektoru saskaras ar lieliem izaicinājumiem ceļā uz nospraustajiem mērķiem. To starpā ir ne tikai finanšu trūkums, bet arī vāja sadarbība starp Eiropas pilsētām. Pilsētas vienojās, ka apvienojoties lielākā organizācijā būtu iespējams kopīgi izstrādāt dažādus ar kultūrpolitiku saistītus dokumentus, stiprināt mākslinieku apmaiņu programmu ieviešanu un īstenošanu.

Konference bija tikai viens no pasākumiem, kas šajā laikā notika Portugāles pilsētā. Tās dalībniekiem bija iespēja arī apmeklēt atsevišķas konferences "New European Bauhaus Goes South" sesijas un piedalīties "Aveiro Tech Week" pasākumos - jauno mediju festivālā "Criatech" un gaismas festivālā "Prisma Art".

"Šādu pasākumu lielākie ieguvumi ir jaunu kontaktu gūšana un iespēja iekļauties plašākos Eiropas kultūras dzīves procesos. Dažādu valstu kultūras organizāciju kopīga sinerģija ideju izstrādē un resursu apguvē ir pietiekami nozīmīga, lai nestu lieliskus rezultātus.  Eiropas kultūras galvaspilsētu un kandidātpilsētu komandas ir apņēmīgas īstenot iesāktās iniciatīvas, savukārt, Liepāja šobrīd uzsāk savu ceļu ar plānoto projektu īstenošanu un vēlas sastapt dažādus partnerus ideju īstenošanai," komentē Liepāja 2027 projekta vadītāja Inta Šoriņa.

Aveiro ir viena no četrām Portugālēs kandidātpilsētām Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam. Konferenē piedalījās arī citu Portugāles kandidātpilsētu pārstāvji – no Bragas, un Azoru salām.