Trešdien, 28.decembrī, pulksten 11, interjera muzejā "Hoijeres kundzes viesu nams" Liepājas valstspilsētas pašvaldība parakstīs nodomu protokolu ar projekta "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" pieteikuma programmas partneriem - Dienvidkurzemes novada un Kuldīgas novada pašvaldībām par kopīgu sadarbību programmas īstenošanā, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Tāpat Liepāja 2027 komanda kopā ar pilsētas un novadu pārstāvjiem un domes priekšsēdētājiem – Gunāru Ansiņu, Aivaru Priedolu un Inesi Astaševsku –  atskatīsies uz šī gada aktualitātēm saistībā ar Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula ieguvēju un apspriedīs nākamā gada projekta procesa gaitu.

Nodomu protokolā noteikts, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 galvenais mērķis ir ar stratēģiski plānotu pasākumu sēriju, kas izstrādāta konkursa Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadam pieteikumā, veicināt pilsētas un reģiona attīstību kultūras, izglītības, ekonomikas, vides labiekārtošanas, sociālajās jomās un sabiedrības iesaistē, izvirzot šādus sadarbības virsuzdevumus:
• rosināt vēlmi ikvienam iedzīvotājam līdzdarboties dzīves vides veidošanā, saglabāšanā, attīstībā, kā arī veidojot simbiozi kultūrai ar dažādām, tostarp radošajām industrijām, radīt gudru, ekoloģisku un inovācijās balstītu vidi;
• veicināt saikni ar partneriem Eiropā, gūstot pieredzi un attīstot praktisku sadarbību dažādu starptautisku projektu īstenošanā;
• attīstīt industriju, kas balstīta uz digitālajām inovācijām un spēcīgu izglītības bāzi, un veicinās prasmīgu, izglītotu un gudru cilvēku palikšanu un atgriešanos Liepājā un reģionos;
• saglabāt un attīstīt lokālo identitāti, iepazīstinot un popularizējot Liepājas un reģiona kultūras mantojumu starptautiski, tā stiprinot iedzīvotāju piederību Latvijai, Liepājai un reģionam, kā arī veicināt pilsoniski atbildīgus sabiedrības iesaistes procesus.

Realizējot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 projekta daudzveidīgo programmu laika periodā no 2023.–2028. gadam, tiks sniegts pienesums pilsētas sociālekonomiskajai izaugsmei, piesaistīta starptautiska uzmanība, veicināta tūristu plūsma, attīstīts radošo industriju sektors u.c.