Portāla irliepaja.lv lasītājs sarēķinājis, ka Liepājas Leļļu teātris šogad no pašvaldības saņems divreiz lielāku finansējumu, nekā teātra iepriekšējā direktora laikā.

Lasītājs raksta: "Naudas Leļļu teātrim ir divreiz vairāk, bet vai teātra mākslinieciskais līmenis ir progresējis? Vai nav tā, ka pilsētas vadītāji vislielāko uzmanību koncentē uz Liepājas teātra mākslniecisko līmeni,bet mūsu Leļļu teātra maksliniecisko izaugsmi ir uzticējuši bez nekādām pretenzijām teātra vadītājai Leldei Vīksnai? Pēc būtības nekas jau nav mainījies: spēlē gandrīz tas pats aktieru sastāvs,  kas vienmēr tur spēlējis. Kad teātri vadīja Rihards Belte, viņš piesaistīja līdzekļus arī no Kultūrkapitāla fonda un teātris pelnīja pats, lai gan biļešu cenas bija uz pusi mazākas, nekā tagad. Leļļu teātris tajā laikā rīkoja arī starptautisku ielu teātru festivālu, saņēma balvas starptautiskos leļļu teātru festivālos".

Saskaņā ar Liepājas domes portālam sniegtajiem datiem, SIA "Liepājas leļļu teātris" ieņēmumi 2018.gadā (pašvaldības un Kultūras pārvaldes finansējums) ir 2,3 reizes lielāki (253 228 eiro), nekā 2015.gadā (109 541 eiro). Pašvaldības finansējums pieaudzis pakāpeniski – 2016.gadā, kad amatā stājās jaunā direktore Lelde Vīksna, pašvaldības un Kultūras pārvaldes finansējums Leļļu teātrim bija 170 968 eiro (pieaugums pret iepriekšējo gadu – 56,08 %); 2017.gadā – 201 909 eiro (pieaugums pret iepriekšējo gadu – 18,10 %). 2018.gadā plānoto ieņēmumu pieaugums pret 2017.gadu ir 25,42 %.

Savukārt teātra paša ieņēmumi no izrādēm, zāles un inventāra nomas nebūt nav auguši tādā pašā proporcijā, 2016.gadā tie pat samazinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu: 2015.gadā – 36 040 eiro; 2016.gadā – 23 165 eiro; 2017.gadā – 37 021.Tikai 2018.gadā plānoti nedaudz lielāki pašu ieņēmumi – 48 145 eiro. Piebildīsim, ka šajā laikā mainījusies biļešu cena – tās kļuvušas dārgākas, un šobrīd gan pieaugušiem, gan bērniem izrāde maksā 4 eiro (bērnu vai skolēnu grupām biļetes maksā 2 eiro).

Ieņēmumi no Kultūrkapitāla fonda teātrim 2015.gadā bijuši 6 988 eiro, bet 2016.gadā – tikai 2 780 eiro; 2017.gadā tādu nav bijis vispār, bet šogad plānoti 4 000 eiro.

Ja 2015.gadā teātrim bijuši arī vērā ņemami citi ieņēmumi (12 840 eiro), tad 2016.gadā tādu ir vien 5 595 eiro, 2017.gadā 950 eiro, bet 2018.gadā nav plānoti vispār.    

"Interesanti būtu uzzināt kā tiek vērtēta teātra darbība un pēc kādiem kritērijiem tiek piešķirts finansējums? Jāsaka arī, ka sen ir pagājuši tie laiki, kad Liepājas leļļu teātris tika nominēts kādai no "Spēlmaņu nakts" balvām. Pie pilna galda rodas vilinājums dusēt uz veciem lauriem. Vai tā nav noticis arī ar mūsu Leļļu teātri?" – vaicā lasītājs.