Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centrs aicina apmeklēt lekciju ciklu "Tradicionālie mūža godi un rituāli mūsdienu skatījumā", ko  veido četras nodarbības, katra no tām veltīta kādam no cilvēka mūža rituālajiem godiem un to nozīmei gan senatnē, gan mūsdienās, informē Liepājas muzeja Kurzemes tautas tērpu informācijas centra vadītāja Vineta Solovjova.

Nodarbības vadīs folkloras un tradīciju pētniece Dr. philol. Ieva Ančevska.

6.oktobrī pulksten 17.30 Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18 etnoloģe Ieva Ančevska lekcijā "Rituāli, to loma tautas tradīcijās un cilvēka dzīvē" sniegs ieskatu, kāda nozīme godiem un rituāliem bija senatnē, kas ir vienojošie elementi dažādu tautu tradīcijās un kāpēc mūsdienās ir būtiski turpināt svinēt cilvēka mūža godus un saglabāt tradīcijas.

Lekciju cikla turpinājumā, 3.novembrī, pulksten 17.30 "Kūmības jeb krustabas un dzīves sākuma rituāli" Ieva Ančevska iepazīstinās ar galvenajiem rituāliem cilvēka mūža sākumā, kā arī raksturos un skaidros būtiskākās krustabu norises.

Savukārt, 1.decembrī pulksten 17.30 "Vedības jeb kāzas un pārejas rituāli" ietvaros tiks gūts priekštats par pārejas rituāliem un tiem raksturīgajām norisēm, kā arī par tradīcijām bagātākajiem godiem – kāzām, kad tiek veidota jauna ģimene.

Noslēdzot lekciju ciklu, 15. decembrī, pulksten 17.30 lekcijā "Bedības jeb bēres un dzīves noslēguma rituāli" Ieva Ančevska pievērsīsies rituāliem, kas saistīti ar dvēseles pavadīšanu un cilvēka pēdējiem mūža godiem – bedībām jeb bērēm.

Par godiem senais latvietis sauca cilvēka mūža svarīgākos svētkus. Tādi bija trīs: krustabas, vedības un bedības. Bija vēl citi, mazāki godi, ko dēvēja par svinībām.

Senāk latvieši šos godus atzīmēja ar vērienu, nereti svinēšanai veltot vairākas dienas, bet mūsdienās arvien mazāk laika tiek atlicināts mūža svinīgākajiem brīžiem. Cik daudzas no senajām tradīcijām laika ritumā ir atmestas vai zudusi izpratne par tām, kā arī, cik tās ir iespējams pieskaņot mūsdienu dzīves iespējām, četru nodarbību ietvaros skaidros etnoloģe Ieva Ančevska.

Ieva Ančevska ir absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot zinātņu doktora grādu filoloģijā, kā arī ir monogrāfijas "Latviešu dziedināšanas tradīcija" autore. Lai arī grāmatā dziedināšanas tradīcijai ir veltīta lielākā uzmanība, citos autores pētījumos uzmanība pievērsta dažādām latviešiem nozīmīgām tradīcijām, par kurām Ieva Ančevska var dalīties zināšanās.

Liecības par tradīcijām rodamas gan tautas folklorā, gan senos aprakstos, gan arheoloģiskajos izrakumos. Salīdzinot ar citām Eiropas tautām, latviešu tradīcijas vēl ir saglabājušas daudz dzīvu elementu.

Nodarbības norisināsies klātienē Liepājas muzejā, bet nepieciešamības gadījumā – tiešsaistes platformā ZOOM. Katras nodarbības dalības maksa – 5 eiro.

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāju Vinetu Solovjovu – zvanot 294 49771 vai rakstot vineta.solovjova@liepaja.lv.