Pašvaldības SIA "Liepājas Leļļu teātris" vadītājam Rihardam Beltem beigušās amata pilnvaras, tādēļ no pirmdienas, 9. maija, par leļļu teātra vadītāju kļuvusi Lelde Vīksna.

Kopumā iekšējās atlases procesā tika izskatītas un izvērtētas piecas kandidatūras, bet augstāko vērtējumu saņēma un līdz ar to par atbilstošāko vadītāju tika izraudzīta Lelde Vīksna. L. Vīksnas līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar kultūrpolitiku un dažādu kultūras projektu organizēšanu un realizēšanu, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Jauns SIA "Liepājas Leļļu teātris" vadītājs bija nepieciešams, jo līdzšinējam direktoram Rihardam Beltem beidzās pilnvaru termiņš un ņemot vērā to, ka R. Beltem nav iegūta amata pienākumu veikšanai nepieciešamā augstākā izglītība, sadarbību nebija iespējams turpināt. Kā paredz likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likums" 31.panta 4. daļa – kapitālsabiedrībā par valdes vai padomes locekli nedrīkst izvirzīt personu, kurai nav augstākās izglītības. Tāpat šī likuma 66. pants paredz to, ka kapitālsabiedrībā tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu ir dalībnieku sapulcei, tādēļ domes lēmums nav nepieciešams.

"Vēlos izteikt pateicību līdzšinējam Liepājas Leļļu teātra vadītājam Rihardam Beltem par ilgstošo sadarbību. Augstu novērtēju R. Beltes paveikto, īpaši vēlos pateikties par nesavtīgo un aizrautīgo interesi visu šo gadu garumā organizējot un aktīvi darbojoties gan lugu uzvešanā, gan dažādu oriģinālprojektu realizēšanā un vadīšanā," norādīja Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

R. Belte Liepājas Leļļu teātrī darbojies kopš tā pirmsākumiem – 1989.gada. Kopš 1999. gada "Liepājas Leļļu teātris" ir Liepājas pašvaldības SIA. "Liepājas Leļļu teātris" palīdz attīstīt bērnu un jauniešu radošās spējas, piedāvājot daudzveidīgu repertuāru, dažādas teātra formas un piedalās pilsētas, Kurzemes, Latvijas publiskajos pasākumos, starptautiskos festivālos un organizē projektus.