No 11. janvāra Liepājas Kultūras pārvalde izsludina ikgadējo kultūras projektu konkursu, lai finansiāli atbalstītu Liepājas pilsētai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanu dažādās kultūras un mākslas nozarēs, kā arī starpdisciplinārus un radošo industriju projektus.

"Katru gadu izsludinām kultūras projektu konkuru ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus, kuru realizācija notiek Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Aizgājušais gads apliecināja, ka neraugoties uz dažādajiem "Covid-19" pandēmijas ierobežojumiem, kultūras pārstāvji turpināja radīt jaunus, unikālus veidus, kā kultūrai mūsu pilsētā neapstāties. Esam gandarīti, ka 2020. gadā tika atbalstīti un realizēti 44 kvalitatīvi un radoši projekti, tādējādi nodrošinot, kultūras procesu nepārtrauktību. Ticu, ka 2021. gads Liepājas kultūras dzīvē būs vēl augstvērtīgāks un  daudzveidīgāks”  uzsver Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.    

Kopumā projektu konkursā paredzēts sadalīt 50 000 eiro lielu līdzfinansējumu. Kultūras pārvaldes piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nav mazāks par 1000 eiro un nav lielāks par 5000 eiro. Viens pieteicējs konkursā var piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu, taču kopumā atbalstā varēs saņemt ne vairāk kā 8000 eiro.

Konkursa prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu pilsētā, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Konkursā var piedalīties tikai tās LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētās juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. No šī gada fiziskas personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskas darbības veicējas, Kultūras projektu konkursa Nolikuma izpratnē nav atzīstamas par juridiskām personām un projektu konkursā piedalītes nevar.

Projektu pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 29.janvārim pulksten 15, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas atrodama mājas lapā – www.kulturasprojektukonkurss.lv.

2021.gada 1.projektu konkurss tiek izsludināts, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 2021.gada 1.marta līdz 2021.gada 31.augustam. Plānots arī 2. projektu konkurss, otrajā pusgadā, informācija vēl sekos.

Liepājas kultūras projektu konkursos 2020.gadā kopā tika atbalstīti 44 projekti un sadalīts 110 000 eiro liels līdzfinansējums, informē Liepājas Kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Katrīna Vectirāne.