Trešdien, 26.novembrī, Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 244. gadskārtas konferences otrajā daļā svinīgi tika paziņoti  Voldemāra Caunes balvas "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" laureāti. Balvu saņēma Dagdas bibliotēkas (Krāslavas novads) bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Bronka un Kalētu pagasta (Dienvidkurzemes novads) bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Liepājas  dome balvu pasniedz jau no 2007.gada. Balvai nominē bibliotekārus no visas Latvijas, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas, informē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja, Voldemāra Caunes balvas žūrijas komisijas priekšsēdētaja Silvija Tretjakova.

Šī ir īpaša balva, kuras iedvesmotājs ir Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, kurš no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā un 1919. gada 16. decembrī izveidoja pirmo bērnu literatūras nodaļu mūsu valstī. Tas bija aizsākums īpašam pakalpojumam bibliotēkās, lai lielāku uzmanību veltītu tieši bērniem, algotu īpaši izglītotu bibliotekāru un piedāvātu ērtas telpas jaunajiem lasītājiem. Tas, ka Liepājas pilsēta ir "šūpulis" krietno cildinājumam, kā liecina vēstures lappuses, nav mūsdienu izdomājums. Arī Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance) 1710.gadā ir dibināts Liepājā un 1938.gadā atjaunots Latvijas Republikā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem. Tā devīze ir "Godaprāta ļaudīm".   


Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, apbalvo spilgtas personības, pašaizliedzīgus un motivētu bibliotekārus, kuri ar misijas apziņu un mīlestību pret bērniem strādā vienā no vissvarīgākajām bibliotēku darba jomām.  Cilvēks, kura darbs ir augstu novērtēts, spēj vairāk un strādā vēl cītīgāk. Būtībā nav nepieciešamas milzīgas investīcijas, lai mēs virzītos uz priekšu. Par to liecināja vēl viens Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas nozīmīgs sarīkojums - tīmekļseminārs "Kā klājas Voldemāra Caunes balvas laureātiem?", kas notika dažas dienas pirms balvas pasākuma.  Pastāstīt par sava darba kādu aspektu pēdējos gados tika lūgti iepriekšējo gadu laureāti - Ilga Kaupuža (Ludza), Līga Bujane (Valmiera), Silvija Tretjakova (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Inga Jurgeviča (Liepāja), Ligita Pušpure (Balvi), Dace Vecziediņa un Ilona Misāne (Lielvārde).  

Visas dzirdētās pieredzes liecināja par personības izaugsmi un īstu briedumu - cik daudzveidīgs un nozīmīgs darbs tiek veikts bibliotēkās.  

Voldemāra Caunes balvas 2021 ir dalīta, viena no laureātēm ir Elita Jaunzeme no Kalētu pagasta bibliotēkas. Savā uzrunā bibliotekāre teica, ka "augsta latiņa" bijis iepriekšējās bibliotēkas vadītājas ieguldījums, viņai bijis tikai jāturpina. Taču žūrijas eksperti atzina, ka viņas izdoma ieguldīta "interaktīvu tiešsaistes pasākumu organizēšanā bērniem un jauniešiem, lasītprasmes veicināšanā un iesaistē. Vairākus gadus Elita piedalās vietējos un starptautiskos projektos ("Baltu literatūras nedēļa", "Meža bibliotēkas", "Skumjo meiteņu lapene", kur pieejamas grāmatas par dabu un dzīvniekiem). Radoša personība, kura mīl literatūru, grāmatas un savus lasītājus, kuru ciena un mīl bērni. Sadarbojas ar pirmsskolas iestādi un vietējo pamatskolu". Otra balva pelnīti nonāca Latgalē pie Ilonas Bronkas, Dagdas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītājas. Viņa ir uzticīga darbam ar bērniem un jauniešiem jau 29 gadus. Sadarbojas ar Dagdas pilsētas Kultūras namu, atbalsta pierobežas pagastus viņu sabiedriskajās aktivitātēs ar meistarklasēm, Dagdas vidusskolu, tās bibliotēku. Viņa iesaistās valsts valodas, latgaliešu valodas, senvārdu un apvidvārdu saglabāšanā. Kopā ar kolēģi, vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem izgatavota galda spēle "Putreņvourdu vuoceleite". Iecienīts ir bibliotēkas emuārs, kur publicē mēneša joku sleja, viktorīnas, anagrammas, krustvārdu mīklas, vārdu spēles un noris virtuālais dialogs.

Katrs no Voldemāra Caunes balvas laureātiem ir cilvēks savā vietā, krietni strādā, izprot vietējās kopienas vajadzības un sapņus, prot dot savu profesionālo ieguldījumu sabiedrības izaugsmei.