Savu laiku nokalpojušās koplietošanas telpas Liepājas leļļu teātrī alkst pēc atjaunošanas. Remonts tajās nav veikts kopš 2003.gada.

Ikvienam ienācējam Liepājas leļļu teātrī vispirms jāsastopas ar patrepē ierīkoto garderobes telpu, no kuras uzvējo aizgājušo padomju laiku elpa. Laika zobs nav saudzējis arī kāpnes uz otro stāvu, uz skatītāju zāli – katrs pakāpiens izskatās kā peļu apgrauzts siers.

To, ka teātra koplietošanas telpām – vestibilam, garderobei, kāpņu telpai – ir nepieciešams remonts, nenoliedz arī Liepājas leļļu direktore Lelde Vīksna, atgādinot klaisko teicienu, ka „teātris sākas no garderobes”. Tāpat teātris izjūt akūtu nepieciešamību pēc skatītāju uzgaidāmās telpas, kuru šobrīd aizstāj trepju zona.

Vīksna neslēpa, ka arī skatītāji ir sūdzējušies par esošo situāciju.

Savukārt ēkas saimniece, Liepājas Latviešu biedrības nama valdes locekle Vita Hartmane, norādīja, ka Liepājas leļļu teātra telpas reizē ar Liepājas latviešu biedrības namu kapitāli remontētas 2012. gadā.

Renovācijas projekts 118, 5 tūkstošu eiro apmērā tika finansēts no Eiropas Savienības ERAF fonda līdzekļiem projekta "Liepājas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros.

Tā kā projekts paredzēja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, tad šajā projektā nevarēja iekļaut kāpņu telpas remontdarbus. Nama koplietošanas telpas nav remontētas kopš 2003.gada.
Pēc Hartmanes teiktā 2016. gada novembrī pašvaldībai tika iesniegts finanšu pieprasījums remontiem 2017. gadā, lai biedrības namā varētu uzsākt visu koplietošanas telpu remontdarbus.

Biedrības nama telpu kosmētiskie remonti tiek veikti katru gadu. Pagājušajā gadā šim nolūkam izlietoti 24,1 tūkstoši eiro.

Piebildīsim, ka Leļļu teātra telpas faktiski neatbilst teātra vajadzībā – tajās trūkst aizskatuves, kā arī jau pieminētā skatītāju foajē.

Varbūt Leļļu teātrim ir vērts meklēt jaunu mājvietu?