Lai veicinātu kultūras pieejamību sabiedrībai, Kurzemes plānošanas reģions izsludina Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto "Kurzemes kultūras programmu 2022". Pieteikumi "Kurzemes kultūras programmā 2022" tiek pieņemti līdz šī gada 29.martam, informē Kurzemes plānošanas reģiona Kurzemes kultūras programmas projekta vadītāja Evita Taupmane.

Programmas ietvaros finansiāls atbalsts paredzēts tādiem reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projektiem, kuru īstenošana ir mērķēta uz Kurzemes kultūrtelpas t.sk. etnogrāfisko novadu unikalitātes un reģiona lokālā mantojuma savdabības saglabāšanu, Kurzemes tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma izziņu un popularizēšanu, iedzīvotāju lokālās identitātes, piederības un patriotisma stiprināšanu, kā arī veicina sabiedrības radošumu un līdzdalību Kurzemes kultūrtelpas tradicionālo vērtību un prasmju saglabāšanā, līdzsvarotas un kvalitatīvas attīstības sekmēšanā.

Projektus, kuri tiks pieteikti "Kurzemes kultūras programmai 2022", ir jāīsteno šogad laika posmā no 1.maija līdz 15.decembrim Kurzemes reģiona administratīvajās teritorijās – Dienvidkurzemes novadā, Kuldīgas novadā, Saldus novadā, Talsu novadā, Tukuma novadā, Ventspils novadā, kā arī Liepājas un Ventspils valstspilsētās.

Plašāka informācija par "Kurzemes kultūras programmu 2022" un pieteikšanos pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapas sadaļā "Kultūra".

Par Kurzemes plānošanas reģionu
Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido astoņas pašvaldības: divas  valstspilsētas – Liepāja un Ventspils, un seši novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv.