Savus pieteikumus konkursam varēja iesniegt no 15. līdz 29. janvārim. Noteiktajā laikā saņemti 63 ideju pieteikumi dažādās kultūras nozarēs. Ir izvērtēta saņemto iesniegumu atbilstība konkursa prasībām un ideju piedāvājumus vērtē komisija, kuras sastāvā ir astoņi nozares profesionāļi. Komisija jau sākusi darbu un tās sēde plānota 13. februārī. Konkursa rezultātus plānots paziņot 16. februārī, publicējot mājas lapā, informēja Kultūras pārvaldes projektu vadītāja Ieva Puka.

Svarīgākie vērtēšanas kritēriji jeb konkursa prioritātes ir veicināt mūsdienīgas un intelektuālas kultūrvides attīstību Liepājā, piedāvāt jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu, kas spēj radīt rezonansi un būt unikālas Latvijas un starptautiskā mērogā, nodrošināt kultūras norišu kvalitāti un daudzveidību, tradicionālās un laikmetīgās kultūras attīstību, kā arī veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs.

Konkursam iesniegto projektu realizēšanas termiņš paredzēts no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim. Otro kultūras projektu konkursu plānots izsludināt rudens pusē.

Projektu konkursā kā līdzfinansējums tiks sadalīti 50 000 eiro. Konkursa nolikums paredz, ka piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir no 1000 eiro, nepārsniedzot 5000 eiro. Viens pieteicējs konkursā varēja piedalīties ar vairākiem projektiem, bet kopējais iespējamais atbalsts nevar pārsniegt 8000 eiro. Šogad konkursa nolikumā ir precizēta līdzfinansējuma apjoma atšķirība maksas vai bezmaksas pasākuma rīkošanā. Pirmajā gadījumā, ja pasākumā plānoti biļešu ieņēmumi, paredzētais atbalsts nevar pārsniegt 50 procentus no projekta kopējām rīkošanas izmaksām un otrajā – ar nosacījumu, ka pasākums ir pieejams bez maksas, nevar pārsniegt 80 procentu atbalstu no projekta kopējām izmaksām.