Salonā "Ludviķis" izstāžu telpā līdz 27.martam skatāma Aivara Rozenbaha jubilejas foto izstāde "Ciano magnētisms 70", kuras kuratore ir mākslas maģistre, Aivara Rozenbaha audzēkne un domubiedre Anita Zīverte. Visas izstādē skatāmās dažādu žanru fotogrāfijas – gan iepriekš izstādītās, gan tādas, kas pirmo reizi eksponētas šajā izstādē, ir zilā nokrāsā, kā jau cianotipijas (no grieķu valodas cyan – tumši zila viela).


Aizputnieks Aivars Rozenbahs un viņa iecienītās cianotipijas tehnikas fotogrāfijas liepājniekiem nav svešas. Fotogrāfam bijušas izstādes gan Liepājas muzejā, gan Latviešu biedrības namā.


Ar fotogrāfiju Aivars Rozenbahs aizrāvies jau kopš 4.klases, bet cianotipijai pievērsies pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās un palicis tai uzticīgs līdz pat šodienai. Vispirms tā bija viņa maģistra darba tēma, bet pēc tam jau kļuva par Liepājas Universitātes (LiepU) mācību programmas daļu kursā "Alternatīvā fotogrāfija", ko Aivars pasniedza paralēli citām foto tehnikām.


Cianotipija autoru saista kā paņēmiens, kas ļauj ar minimāliem līdzekļiem panākt maksimālu efektu – attēlā parādās tikai būtiskākās lietas, apliecinot, ka fotogrāfija ir gaismas māksla.


Aivaru Rozenbahu cianotipijā saista arī tas, ka tā apvieno pretstatus – "informāciju ar izteiksmīgumu, dokumentalitāti un metaforismu, atklātu tehnoloģismu un tīru mākslu".


Par fotoaparātu Aivars Rozenbahs teicis, ka tas ir "vienacains bandīts bez emocijām", un fotogrāfa uzdevums ir "dabūt caur tā auksto aci cilvēciskas emocijas".


Savas aizraušanās sākumposmā Aivars Rozenbahs izmantojis tikai fotogrāfiju vai foto kolāžas, vēlāk arī eksperimentējis, darbi kļuvuši abstraktāki. Šobrīd meistars turpina aktīvi strādāt, cenšoties radīt vienu darbu dienā.


"Cianotipija ļauj aizmirsties, un ikdiena atkāpjas. Izspēlēju savu ideju galvā kā kāršu partiju, taču simtprocentīgi nekad nezinu, kas tur galā būs. Katra cianotipijas bilde sanāk neatkārtojama," teic fotomeistars.


Uzziņa
Aivars Rozenbahs (1954) dzimis Aizputē, dzīvo un strādā Liepājā. Beidzis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās noformēšanas nodaļu. Liepājas Universitātē ieguvis maģistra grādu mākslā, pasniedzis fotomākslu LiepU, Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā, Liepājas bērnu un jaunatnes centra mākslas foto studijā "Abpus". Vadījis meistarklases, rīkojis cianotipijas izstādes Latvijā, Lietuvā, Polijā, piedalījies Liepājas un Kurzemes mākslinieku kopizstādēs. Kopš 2008.gada darbojas paša dibinātajā mākslinieku-domubiedru un kursabiedru kopā "Heršela grupa", kurai bijušas jau vairāk nekā divdesmit kopizstādes. Aivara Rozenbaha darbi atrodami divās foto grāmatās.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.


Foto: irliepaja.lv.