Liepājas teātris ir viena no septiņām reģionālajām kultūras institūcijām, kas 2022.gadā varēja pieteikties uz ERAF finansējumu konkursā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā". Teātris ne tikai pieteicās, iesniedzot projektu "Liepājas teātra jauniestudējumu ražošana 2022. un 2023. gadā", bet arī saņēma finansējumu.


Kopējais Liepājas teātrim divos gados – 2022.un 2023. – pieejamais finansējums ir 549 999,42 eiro, portālam irliepaja.lv pastāstīja Liepājas teātra valdes locekle Eva Ciekurze.


Pēc viņas teiktā pamatā šis finansējums tiek novirzīts jaunuzvedumu izdevumu segšanai – iestudēšanai un mārketingam, kopā abiem gadiem 446 954,00 eiro, bet, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu struktūrai, arī atalgojumam, projekta publicitātei un citām projekta administratīvajām izmaksām – kopā abiem gadiem 103 045,42 eiro.


"Tā kā jauniestudējumu ražošana ir teātra pamatdarbība, tad būtiskas izmaiņas projekts teātra ikdienā neievieš. Vienīgi ERAF finansējuma administrēšana ir diezgan piņķerīga un prasa papildu darbu ar plānošanas dokumentiem, pārskatu un atskaišu sagatavošanu projekta administratoram – Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai," sacīja Ciekurze.


Kopā projekta ietvaros Liepājas teātrim jāiestudē 16 jauniestudējumi ar pirmizrādi līdz 2023.gada beigām un jāsagatavo viens jauniestudējums, kam pirmizrāde būs 2024.gadā. Projekts arī paredz katra gada mākslinieciskā pasākumu plāna saskaņošanu ar Kultūras ministriju.


Pirmais jauniestudējums, kas tapis no projekta naudas, bija izrāde "Grimmi" un tālāk secīgi "Līnenas skaistumkaraliene", "Latviešu rokenrols", "Yen", "Igauņu bēres 1999", "Ziemas variācijas". Šobrīd


tapšanas stadijā ir iestudējumi "Dziesmu svētki" un "Kaija", kam sekos vēl septiņas jaunas izrādes un 2023.gada svētku koncerts.

Liepājas pašvaldība pērn Liepājas teātrim piešķīrusi dotāciju 1 296 389 eiro apmērā, tajā skaitā 100 000 eiro ERAF projekta priekšfinansēšanai. Savukārt 2023.gadā pašvaldības finansējums ir 1 336 999, tajā skaitā teātra ēkas remontdarbiem 23 876 eiro.
 
Pirms kļuva pieejams ERAF atbalsts, 2021.gadā, jauniestudējumu izdevumus Liepājas teātris sedza no pašvaldības dotācijas, kas bija 77 000 eiro un valsts piešķirtā finansējuma 172 710 eiro. Tobrīd arī no jauna raisījās diskusija par iespējamo Liepājas teātra pārņemšanu valsts paspārnē. Taču, kā portālam atzina Ciekurze, diskusija ir noklususi.


Liepājas teātrī šobrīd strādā 114 darbinieki, no tiem 30 ir aktieri, bet režisors teātra štatā ir viens – teātra galvenais režisors Dmitrijs Petrenko.


No Liepājas kultūras iestādēm ERAF finansējumu saņēma arī SIA "Lielais Dzintars", kas konkursam iesniedza projektu "Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" daudzpusīgās profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana dažādām auditorijām 2022. un 2023. gadā", saņemot ERAF atbalstu 467 500 eiro apmērā un apņemoties divu gadu laikā īstenot 65 pasākumus.