"Vecliepājas rūķī" aizvadīti Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta paspārnē izdotā filoloģijas doktores Birutas Petres pētījuma "Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi" atvēršanas svētki.

Atklājot pasākumu bibliotēkā, Liepājas Universitātes zinātnes prorektore Ieva Ozola uzsvēra: "Atverot grāmatu, mēs sakām "unikāla". Šī ir pirmā kāda rakstnieka valodas vārdnīca Latvijā. Ir publikācijas, ir pētījumi, bet vārdnīcas nav."

Birutas Petre ir pētījusi tikai vienu vārdšķiru – lietvārdu Olafa Gūtmaņa dzejā. Lietvārds ir tikai viens no desmit latviešu valodā esošajām vārdšķirām. Krājums ir 760 lappušu biezs, un tā maketētājs un vāka autors ir Guntars Petris.

 Autore savā uzrunā stāstīja par darba procesu, atzīmējot: "Mēs sakām "bagāta valoda", bet bagātību vajag mērīt un pierādīt. Krājumā ir 4200 lietvārdu. Visbiežāk lietotie lietvārdi ir "zeme" (476 reizes), "jūra" (406 reizes), "saule" (374 reizes) un "debess" (320 reizes). Pa vienai reizei ir lietoti vārdi "bute", "līnis", "kajīte". Atrodami arī Olafa Gūtmaņa darinājumi – "debessbļoda", "mazvīriņš", "mākoņvīle". Vārds "pasaule" autora dzejā lietots astoņās nozīmēs."

Atzinīgus darbus par Birutas Petres apjomīgo darbu teica recenzentes filoloģijas doktore Ieva Zaicena un literatūras pētniece Linda Zulmane. Profesors Edgars Lāms uzsvēra, ka autore ir paveikusi dižu darbu ar neizmērojamu pacietību, pierādot, cik stilistiski, saturiski un leksiski bagāta ir Olafa Gūtmaņa valoda, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.