Līdz ar jauna gada iesākšanos un galerijas "Romas dārzs" vēlmi aizvien izcelt un plašāk iepazīstināt lasītājus tieši ar Liepājas mākslinieku dzīvesstāstiem un radošo mantojumu, arī turpmāk piedāvāsim rakstu sēriju "Galerijas stāsti".


Šoreiz – par galerijas kolekcijā pārstāvēto īsteno kurzemnieku un mākslinieku Kārli Lejnieku (1911-1984), kura dzīve noritējusi Liepājā un Kuldīgā, kas arī spilgti atspoguļojas mākslinieka atstātajā radošajā mantojumā.


Kārlis Lejnieks "Alekšupīte Kuldīgā".


Kārlis Lejnieks dzimis 1911. gada 17. maijā Kuldīgas apriņķa Planīcas pagasta Reķos. 1930.  gadā absolvējis Liepājas tehnikuma mehānikas nodaļu. Mācījies Liepājas mākslas studijā pie Konrāda Ubāna, 1936. gadā studijas turpinājis Latvijas Mākslas akadēmijā. Ģ. Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcā gatavojis diplomdarbu "Maizes mīcītāja", bet nav to aizstāvējis un 1942. gadā no akadēmijas izstājies. Studiju gados kādu laiku dzīvojis pie sava skolotāja K. Ubāna.


Kārlis Lejnieks "Vecais Kuldīgas tilts".


Strādājis par atslēdznieku Liepājas dzelzceļa darbnīcās. Darbojies Liepājas Latviešu mākslas veicināšanas biedrībā, bija Liepājas mākslinieku grupas "Kursenieku kopa" dalībnieks. No 1948. līdz 1952. gadam strādājis Kuldīgas daiļamatniecības vidusskolā. 1952. gadā mākslinieks sāka strādāt Liepājas Lietišķās Mākslas vidusskolā. Kuldīgā atgriezies 1971. gadā, tur vadījis Kuldīgas mākslas studiju. Rakstījis presē par mākslu, Māksliniekam tuva bijusi lietišķā māksla, viņš nodarbojies arī ar aušanu, pats konstruējis un būvējis stelles.