Ar pilsētas domes 16.maija sēdes lēmumu deputāta grozīja dažus domes un Liepājas Universitātes (LiepU) sadarbības līguma punktus.

Šādi tika aktualizēts sadarbības līgums, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas domi un Liepājas Universitāti. Viens no būtiskajiem grozījumiem līgumā saistīts ar valsts piešķirto budžeta vietu samazinājumu LiepU 2019. gadam, kas skar sporta skolotāju sagatavošanu, līdz ar to svītrots sadarbības līguma punkts, kurš paredzēja atbrīvot no studiju maksas līdz astoņiem topošajiem sporta skolotājiem gadā.

Otrs labojums līgumā skar studiju programmu "Dramatiskā teātra aktiermāksla" – pašvaldība apņemas līdzfinansēt šo LiepU programmu ar 67 176 eiro gadā līdz pat 2021.gadam, kad šis aktierkurss beigs savu bakalaura programmu.