Otrdien, 28. martā, pulksten 16 ikviens interesents gaidīts Bārtas kultūras namā uz dzejnieka un žurnālista Jēkaba Rūsiņa simtgades svinībām un grāmatas atvēršanu.

Bārteniekam Jēkabam Rūsiņam (1917–1994) – žurnālistam, novadpētniekam un dzejniekam – 28.martā apritētu 100 gadu. Viņa paša gan jau vairāk nekā 20 gadu mūsu vidū nav, taču viņa piemiņu glabā paša izveidotais Bārtas muzejs un nu tā būs iemūžināta arī viņa dzejoļu grāmatā "…atnāc, draugs, pretī man…".

Lai tos, kuri pilnīgi neko nezina par Jēkabu Rūsiņu, ar viņu iepazīstinātu, pietiek padungot dziesmu "Liedagā", kuras pirmie vārdi skan: "Atnāc, draugs, pretī man liedagā, Tavā un manējā Liepājā" un kas kļuvusi par tādu kā liepājnieku neoficiālo himnu.

Mūziku tai sakomponējis Imants Kalniņš, bet vārdu autors ir Jēkabs Rūsiņš.  Liepājā viņš ilgus gadus dzīvojis un strādājis žurnālistikā, bet Bārta ir viņa dzimtā puse, dzīves vieta pēc aiziešanas pensijā un arī mūžīgās atdusas vieta.

Kā grāmatas "…atnāc, draugs, pretī man…" sastādītājai filoloģijas doktorei Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniecei Anitai Helvigai atklājis komponists Imants Kalniņš, viņš ar Jēkabu Rūsiņu iepazinies pavisam nejauši. Tas bijis 60. gadu beigās, kad abi dzīvojuši Liepājā vienā mājā un vienudien satikušies malkas šķūnītī. Sākuši runāt, vārds pa  vārdam, līdz noskaidrojuši, ar ko katrs nodarbojas. Un tā komponista rokās nonācis Rūsiņa dzejolis "Liedagā", un dzima dziesma, kas arī izskanēs svinīgajā pasākumā Bārtā.

Lielāko daļu sava darba mūža Rūsiņš strādāja par žurnālistu laikrakstā "Ļeņina ceļš" (tagad "Kursas Laiks"), bet vēl pirms tā izveidošanas publicējies arī laikrakstā "Komunists" (tagad "Kurzemes Vārds"). Aizejot pensijā, palicis kā ārštata korespondents un spēkus veltījis Bārtas muzeja veidošanai, daudz laika veltījis novadpētniecībai.  Bet visu mūžu paralēli darbam rakstījis dzejoļus, no kuriem daļa publicēta periodikā, taču grāmatā tā arī dzejnieka dzīves laikā tie netika izdoti.

Helviga, kas Rūsiņa dzīves un daiļrades pētniecībai veltījusi jau apmēram 20 gadus, atzīst, ka patiesos iemeslus dzejas nepublicēšanai tā arī nav izdevies noskaidrot. Viņa literārā konsultante dzejniece Mirdza Ķempe 1968. gadā autoram rakstījusi: "Jūsu kautrais raksturs Jums liedzis cīnīties par publikāciju centra izdevumos, jo tad jau stipri vien jāraksta vēstules, jāvirina redakciju durvis. Jūs esat sirsnīgs liriķis. Katrā ziņā centīšos  no visas sirds Jums palīdzēt. Jūs jau nu būtu gan pelnījis, lai Jums iznāktu grāmata. Nedrīkst cilvēks būt tik pieticīgs!" Un tomēr dzejoļu grāmata palikusi neizdota.

Rūsiņa 100 gadu jubilejas krājumā ietverti 195 gan agrāk publicēti, gan iepriekš nekur nepublicēti dzejoļi, kas tematiski un intonatīvi sakārtoti septiņās nodaļās.

Grāmatas priekšvārdu veidojusi tās sastādītāja Helviga, izdevuma redaktors ir Liepājas Universitātes profesors Edgars Lāms. Grāmatas zīmējumus veidojis mākslinieks Ēvalds Vanags, kura māja Bārtā atrodas kaimiņos "Poļu" mājām, kurās dzīvoja Rūsiņš, bet dizaina un maketa autors ir Uldis Baltutis. Ceļavārdus šai dzejas izlasei devuši dzejnieka līdzgaitnieki: komponists Imants Kalniņš, dzejniece un žurnāliste Aina Pāvulīte un rakstnieks Ēriks Hānbergs.

Svētku pasākumā ar atmiņām par Jēkabu Rūsiņu, kā arī viņa dzejas lasījumiem aicināti piedalīties viņa ģimenes locekļi, daiļrades pētnieki, rakstnieks Ēriks Hānbergs, komponists Imants Kalniņš, dziesminiece Maija Kalniņa, kā arī pārstāvji no Grobiņas novada domes un Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas un tā laikā būs iespējams iegādāties Rūsiņa grāmatu, kā arī pirms vai pēc pasākuma ikviens varēs apmeklēt Bārtas muzeju, kurā iekārtota ekspozīcija par Rūsiņu.

Grāmatas galvenie atbalstītāji ir Grobiņas novada dome, kas apņēmusies segt izdevniecības pakalpojumus, un Liepājas Universitāte, kas nodrošinājusi resursus grāmatas saturiskajai izstrādei.