Septembra mēnesis Dienvidkurzemes novadā aizrit Kultūras mantojuma zīmē un plašās pasākumu programmas ietvaros arī Aizputes novadpētniecības muzejs no 15. līdz 23. septembrim apmeklētājiem piedāvās vairākas aktivitātes pasākumu ciklā "Otēts – pušķots – rotāts", portālu informēja Dienvidkurzemes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Elbere.
 
2023. gada sākumā Aizputes novadpētniecības muzejs sagatavoja un Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde iesniedza projekta pieteikumu "Kopīgo un atšķirīgo meklējot: Dienvidkurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums – otēti sadzīves priekšmeti" VKKF mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" projektu konkursā "Kurzemes kultūras programma 2023". Projekts guva ekspertu komisijas atbalstu un saņēma finansējumu plānoto aktivitāšu realizācijai ar Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvaldes līdzfinansējumu.

"Pasākumu ciklā "Otēts – pušķots – rotāts" piedāvātie pasākumi ir ļoti dažādi un orientēti uz dažādu paaudžu un interešu mērķauditorijām, taču vienojošais motīvs visiem ir otēšana – sens tautas mākslas paņēmiens, zīmējuma veidošana ar smalku otu, kuras radošais pielietojums mūsdienās iespējams ne tikai sadzīves priekšmetu apgleznošanā, bet arī kulinārijā un tekstilamatniecībā," stāsta Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga.

15. septembrī pulksten 18 muzejs aicina uz cikla pirmo  pasākumu – izstādes "Mūsu senču izzīmētie sapņi" atklāšanu. Izstādes veidošanas procesā Aizputes novadpētniecības muzeja speciālisti – Andris Vasiļevskis un Jolanta Berga, sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Tautas tradīciju un folkloras centra vadītāju Ievu Tālbergu, no maija līdz jūlijam devās izbraucienos pa Dienvidkurzemi, apciemojot 25 objektus, kuros apzināja, dokumentēja un izpētīja Dienvidkurzemes novada teritorijā saglabāto kultūrvēsturiskā mantojuma daļu – 44 etnogrāfiski otētus sadzīves priekšmetus, kurus savā krājumā glabā novada akreditētie muzeji, senlietu krātuves un novada iedzīvotāji savās dzimtas mājās. Ekspedīcijas laikā uzklausīti interesanti stāsti un iepazīti sirsnīgi cilvēki, kuri ir novada kultūrvēstures un dzimtu vēstures liecību glabātāji. 2024. gadā izstāde apceļos visu Dienvidkurzemes novadu.

Izstādes atklāšanas ietvaros būs iespējams noklausīties arī Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas vadītājas, asociētās profesores Dr. Art Ineses Širicas  lekciju "Dienvidkurzemes novada 18. gs beigu līdz 20. gs sākuma apgleznoto sadzīves priekšmetu antīkās piktogrammas un zīmējumu motīvi" par otēšanas  rašanās pirmsākumiem Kurzemē, tās veicējiem, ornamentu veidiem, tipoloģiju un to simbolisko nozīmi.

Dienvidkurzemes Kultūras mantojuma mēneša un projekta ietvaros norisināsies vairākas meistardarbnīcas prasmju un iemaņu attīstīšanai:

• 16. septembrī pulksten 10 maizes cepšanas meistarklase diplomēta maizniekmeistara – tēva Sergeja Ivanova OP vadībā;
• 20. septembrī pulksten 18 otēšanas pamatprincipu adaptēšana filcēšanas meistardarbnīcā, veidojot ornamentāli rotātu maciņu Santas Šīravas vadībā;
• 22. septembrī pulksten 18 "Etnogrāfiskās otēšanas meistardarbnīca" restauratores Lauras Matildes Ikertes vadībā, kuras laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīt, izprast etnogrāfiskās otēšanas pamatprincipus un pašiem praktiski pamēģināt Dienvidkurzemē biežāk sastopamo un  lietoto ornamentu otēšanu;
• 23. septembrī pulksten 10 praktiska nodarbība bērniem (no 6 g.v.) "Brokastis muzejā", kuras laikā bērni iepazīs un praktizēs otēšanas prasmi, pašu rokām gatavojot ornamentālu zīmējumu un rotājot cepumus muzejpedagoģes Zanes Matisones vadībā;
• 23. septembrī pulksten 11 mākslinieciskās jaunrades otēšanas meistardarbnīca "Uzdāvini priekšmetam otro elpu!" Ingas Ādmines – Stūris vadībā. Meistarklases laikā dalībnieki gūs ierosmi un nepieciešamās prasmes, piešķirt otro elpu savas mājvietas interjera priekšmetiem tos otējot.

Pieteikties pasākumiem aicināti, zvanot 26636134.

Vairāk par pasākumu:
Jolanta Berga,
Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja
t.: +371 29623284
e-pasts: jolanta.berga@kultura.dkn.lv