Latvijā un Liepājā no 17. līdz 23.aprīlim notiek Bibliotēku nedēļa 2023, informē Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Gita Švarce.

Liepājā ir izveidojusies jauka tradīcija – katru gadu šajā laikā bibliotēkā notiek pasākums ar jau  esošajiem vai potenciālajiem lasītājiem – Lasītāju pēcpusdiena! Šogad Lasītāju pēcpusdiena notiek 20.aprīlī pulksten 16 Liepājas pilsētas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā, Grunta zālē un tās tēma "Liepāja ceļā uz …”

Lasītāju pēcpusdienā piedalīsies Liepājas pilsētas galvenais arhitekts Uģis Kaugurs ar stāstījumu "Liepājas pilsētplānošana: nākotnes plāni un šodienas izaicinājumi" un Liepājas sporta pārvaldes sabiedrisko  attiecību un mārketinga daļas vadītājs Mārtiņš Kirma ar stāstījumu "Liepāja ceļā uz  sportiski aktīvu un veselu sabiedrību!”, kurā viņš  informēs par Liepājas sporta infrastruktūru, Liepājas Sporta pārvaldes iesaisti, par  atbalstu darītājiem - sporta sacensību rīkotājiem un sporta organizācijām, par  liepājnieku iespējām iesaistīties sportā no mazotnes līdz sirmam vecumam.

Par Bibliotēku nedēļu


Latvijā Bibliotēku nedēļa tiek atzīmēta kopš 1997.gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma. UNESCO, cildinot grāmatas un to lasīšanu, 1996.gada 25.aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu.

Bibliotēku nedēļas laikā daudz plašāk notiek sarunas  par bibliotēkām un bibliotekāro darbu – aktualitātēm, problēmām, risinājumiem utt.