Liepāja ir ieguvusi titulu "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027", un tagad sākas procesa praktiska nodrošināšana, un līdz gada beigām jāpaveic vēl liels "mājasdarbs", portālam irliepaja.lv sacīja Zita Lazdāne, pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja, viena no "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" pieteikuma sagatavošanā iesaistītajām.

Kā skaidroja Lazdāne, šobrīd ir uzsākts pārejas process no "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027" pieteikuma sagatavošanas uz programmas realizēšanu – sarunas, diskusijas un nodibinājuma "Liepāja 2027" izveides plānošana.


"Līdz gada beigām būs lielāks administratīvais un skaidrojošais darbs, lai nodrošinātu pēc iespējas pilnvērtīgāku pārejas posmu, un jau 2023. gadā nodibinājums pilnvērtīgi varētu sākt darboties, izsludināt konkursu uz vakancēm, komplektēt pamatkomandu, sākt realizēt programmu utt.," skaidroja Lazdāne.

Atbildīgā institūcija par "Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027"  tālāko procesu arī turpmāk būs Kultūras pārvalde, un Inta Šoriņa kā projekta vadītāja šajā pārejas posmā turpinās darboties līdz gada beigām.

Pārejas posms paredz nodibinājuma izveides procesa nodrošinājumu, sadarbības turpināšanu gan ar vietējiem, gan starptautiskiem partneriem, novadiem, nacionālajiem partneriem. Tāpat tiek plānotas aktivitātes monitoringa un pētījuma uzsākšanai, tiks nodrošināta komunikācija, plānoti sabiedrības līdziesaistes pasākumi.

"Iesildošās" aktivitātes sāksies jau rudenī, un turpināsies gan 2023., gan 2024. gadā, bet krietni plašāka programmas realizācija notiks, sagaidot Liepājas 400 gadu jubileju 2025. gadā, un tad jau tālāk līdz 2027. gada beigām.