Administratīvajā rajona tiesā iesniegta apelācija par tiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība atcelt Liepājas domes atļauju "HRC Libau" koksa ražotnes būvniecībai pilsētā.

Tā aģentūrai BNS pastāstīja viena no prasības iesniedzējām juriste un Liepājas domes deputāte Elita Kosaka.

Apelācijas sūdzība būs jāskata Administratīvajai apgabaltiesai.

Kosaka teica, ka apelācijas sūdzībā uzskaitīti vairāki argumenti pret koksa ražotnes būvniecību.

"Šis jautājums ir īpaši aktuāls pašlaik, kad uzņēmuma "Liepājas metalurgs" darbības dēļ pilsētā izplatās degušas gumijas un plastmasas smaka. Liepājas domē neviens man joprojām nav spējis paskaidrot, kurš uzņemsies atbildību, ja koksa ražotnes dēļ tiks nodarīts kaitējums videi un iedzīvotājiem," sacīja Kosaka.

Jau vēstīts, ka Administratīvā rajona tiesa Liepājā jūlijā noraidīja prasību.

Kosaka, vides aktīviste Brigita Maksimova un Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājs Vladimirs Kuzņecovs iepriekš Administratīvajā rajona tiesā iesniedza prasību atcelt pašvaldības 2010.gada 16.decembrī pieņemto lēmumu, ar kuru Liepājas dome atbalstīja energokompleksa būvniecību Pulvera ielā.

Prasītāji uzskata, ka Liepājas domes lēmums neatbilst Satversmē garantētajām tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, kā arī citu likumu pantiem. Ņemot vērā iesniegto pieteikumu tiesai, iecerētā koksa ražotnes projekta tālākā virzība pērn tika apturēta, savukārt šo tiesas lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā pārsūdzēja "HRC Libau" un Liepājas dome.

Administratīvā apgabaltiesa atcēla iepriekšējās instances tiesas lēmumu, līdz ar to "HRC Libau" varēja turpināt darbu pie projekta virzības un ražotnes būvniecības. Apgabaltiesa konstatēja, ka Liepājas domes lēmums ir pirmšķietami tiesisks un līdz ar to nav pamata apturēt tā darbību.

Ziņots arī, ka "HRC Libau" plāno Liepājā, Pulvera ielā, izveidot energokompleksu, kurā izmantos modernu akmeņogļu koksēšanas tehnoloģiju un kā blakus produkts tiks ražots siltums. Kompleksā paredzēts pārstrādāt aptuveni 450 tūkstošus tonnu akmeņogļu gadā, kuru sastāvā ir vismaz 80% oglekļa, saražojot līdz 310 tūkstošiem tonnu koksa. Visu tehnoloģisko procesu iecerēts veikt slēgtās hermētiskās telpās, tādējādi maksimāli samazinot iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Liepājā akmeņogļu pārstrādes kompleksa ar elektroenerģijas ražotnes būvniecībā "HRC Libau" kopumā plāno investēt 170 miljonus eiro (aptuveni 119,4 miljonus latu).

"Lursoft" informācija liecina, ka "HRC Libau" reģistrēts 2009.gada novembra sākumā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 550 tūkstoši latu. Uzņēmuma padomē darbojas trīs Krievijas iedzīvotāji, bet valdē – Latvijas iedzīvotājs Anatolijs Povars un valdes priekšsēdētājs Igors Povars.