Piedāvājam iepazīties ar Valsts policijas Liepājas iecirkņa apkopoto statistiku par noziedzīgiem nodarījumiem 2014.gadā, kā arī policijas prioritātēm šajā gadā.

Slepkavības
2014.gadā reģistrētas 3 slepkavības (2013.gadā – viena, 2012.gadā – trīs). Šis noziedzīgo nodarījumu veids Liepājas iecirknī skaitliskā ziņā nav būtiski mainījies un nav vērojams izteikts pieaugums trīs gadu laikā. Visi trīs kriminālprocesi pirmstiesas izmeklēšanas turpināšanai pārsūtīti Kriminālpolicijas birojam (KrPB).

Laupīšanas
2014.gadā reģistrētas 32 (2013.gadā – 37). Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 14 kriminālprocesi.

Smagu miesas bojājumu nodarīšana
2014.gadā uzsākti 5 kriminālprocesi (2013.gadā – 8). Divi no 5 uzsāktajiem kriminālprocesiem pārsūtīti pirmstiesas izmeklēšanas turpināšanai KrPB, divi nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, bet vienā kriminālprocesā pieņemts lēmums par tā izbeigšanu saskaņā ar KPL 377.p.1.d.1.pk (nav noticis noziedzīgs nodarījums).

Zādzības
2014.gadā reģistrētas 635 (2013.gadā – 666). Pieaudzis sīko zādzību skaits no tirdzniecības vietām. Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 210 kriminālprocesi.

Narkotiskās vielas
Saistībā ar narkotiskajām vielām 2014.gadā reģistrēti 14 kriminālprocesi (2013.gadā – 7). Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 10 kriminālprocesi.

Ekonomiskie noziegumi
2014.gadā uzsākts 91 kriminālprocess (2013.gadā – 50). Pieaugums saistīts galvenokārt ar to, ka uzsākts vairāk kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 193.panta 2.daļas (finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekļu nelikumīga izmantošana).

Vairumā gadījumu cilvēki uzticējuši savas bankas kartes vai internetbanku datus personai, kura nelikumīgi tos izmantojusi, paņemot t.s. ātros kredītus vai vienkārši pārskaitot naudas līdzekļus uz savu kontu.

Izanalizējot noziedzības tendences Liepājas iecirknī 2014.gadā, var secināt, ka noziedzīgo nodarījumu skaits palielinājies galvenokārt, pamatojoties uz ekonomikas jomā uzsākto kriminālprocesu pieaugumu.

Uzsākto kriminālprocesu skaits – 1281, par 46 vairāk nekā 2013.gadā. Pieaugums saistīts galvenokārt ar kriminālprocesu skaita pieaugumu, kas uzsākti pēc KL 193.panta 2.daļas (finanšu instrumentu un maksāšanas līdzekļu nelikumīga izmantošana).
    
Narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga aprite
2014.gadā uzsāktas 100 lietvedības administratīvās pārkāpuma lietās. No tām 52 par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu, 48 par narkotisko un psihotropo vielu glabāšanu nelielā apmērā.

Sastādīti 57 administratīvā pārkāpuma protokoli par narkotisko un psihotropu vielu neatļautu lietošanu un glabāšanu nelielā apmērā (LAPK 46.p.1.d.).

129 lietvedības administratīvā pārkāpuma lietās tika izbeigtas.

Par administratīviem pārkāpumiem kopā piespriests naudas sods 4118 eiro apmērā.

2014.gada laikā izņemts 51 maisiņš ar augu valsts izcelsmes maisījumu, 440 g izžāvēti magoņu salmi, tabletes u.c.

Saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti uzsākti 14 kriminālprocesi.

Akcizēto preču nelikumīga aprite
2014.gadā Liepājas iecirknī akcizēto preču aprites jomā uzsākti 8 kriminālprocesi par nelegālā alkohola apriti (2013.gadā – 16). Visi kriminālprocesi uzsākti par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu.

2014.gadā veikti 158 reidi, no kuriem 131 – izklaides vietās.

Sastādīti 62 administratīvā pārkāpuma protokoli saistībā ar nelikumīgu akcizēto preču apriti (2013.gadā – 146).

Kopā 2014.gadā izņemti 842,8 litri nelegālās izcelsmes alkohola, no tiem 133,1 litrs atšķaidīta spirta un 510,1 litrs kandžas.

2014.gadā izņemtas 8403 cigarete, no tām 783 – ar Baltkrievijas akcīzes markām, 530 – ar Krievijas Federācijas akcīzes markām, 400 – bez akcīzes markām un 6690 nav zināma akcīzes marka.

Aizturētas 120 personas.
                                                          
Kriminālpolicijas prioritārie darba virzieni 2015.gadā
- sevišķi smago un smago noziedzīgo nodarījumu atklāšana;
- noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar nelikumīgām darbībām saistībā ar akcizētajām precēm, kā arī administratīvajiem pārkāpumiem šajā jomā;
- noziedzīgu nodarījumu atklāšana saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti;
- noziegumu pret nepilngadīgām personām un noziedzīgu nodarījumu pret dzimumneaizskaramību novēršana un apkarošana;
- automašīnu zādzību novēršana un atklāšana.