Beļģijas kompānija "Dredging International N.V.", kas iepriekš veica Liepājas ostas padziļināšanas darbus, vērsusies tiesā pret Liepājas SEZ pārvaldi.

Beļģi prasa atzīt paziņojumu par līguma izbeigšanu par prettiesisku un piedzīt zaudējumus 8,2 miljonu latu apmērā, aģentūru LETA informēja Liepājas SEZ pārstāvis tiesā Ainars Kreics.

Prasība saistīta ar 2012.gada vasaras sākumā Liepājas SEZ pārvaldes vienpusēji pieņemto lēmumu lauzt līgumu ar iepriekšējo ostas padziļināšanas darbu veicēju. Kompānija "Dredging International N.V." skaidrojusi, ka nespēj iekļauties līgumā paredzētajās darbu izmaksās, kā argumentu minot to, ka grunts izrādījusies cietāka, nekā secināts priekšizpētē.

Liepājas SEZ pārvalde šādu argumentu atspēkoja ar to, ka "Dredging International N.V." veikusi arī iepriekšējo Liepājas ostas padziļināšanu 1999.gadā, – tātad šai beļģu kompānijai, piedaloties ostas padziļināšanas darbu konkursā, jau bija zināmas Liepājas ostas grunts īpašības. Neskatoties uz to, beļģu kompānija lūdza veikt izmaiņas tehniskajā projektā, kā arī prasīja lielāku samaksu par darbu, taču Liepājas SEZ pārvalde tam nepiekrita un nolēma konkursā meklēt jaunu ostas padziļināšanas darbu veicēju.

"Dredging International" pret Liepājas SEZ pārvaldi vērsusies Kurzemes apgabaltiesā, prasot paziņojumu par līguma izbeigšanu atzīt par prettiesisku, kā arī piedzīt zaudējumus. Beļģu kompānija uzskata, ka grunts cietība ir noteikta nepareizi, tādēļ kompānijas piedāvājums par darba izpildes izmaksām izrādījies neatbilstošs reālajai situācijai.

Liepājas SEZ pārstāvji tiesā lūdza kā trešās personas atbildētāju pusē pieaicināt padziļināšanas tehniskā projekta izstrādātājus un priekšizpētes veicējus – SIA "Jūras projekts" un SIA "Unicome". Ja tiesa apmierinās beļģu kompānijas prasību par zaudējumu piedziņu, Liepājas SEZ pārvalde varētu vērsties ar regresa prasību par zaudējumu piedziņu no tehniskā projekta autoriem, pieļāva Kreics. Tiesa nolēmusi apmierināt šo Liepājas SEZ pārvaldes pārstāvju lūgumu par trešo personu pieaicināšanu, kā arī prasītāja lūgumu par liecinieku pieaicināšanu.

Nākamā tiesas sēde šajā lietā plānota 2014.gada 24.februārī.

Kā ziņots, konkursā par tiesībām veikt atlikušos Liepājas ostas padziļināšanas darbus uzvarējusi Vācijas kompānija "STRABAG Wasserbau", kas iepriekš bija pazīstama ar nosaukumu "Josef Möbius Bau". Kompānijas piedāvātā līgumcena bez pievienotā vērtības nodokļa ir 10 330 897 lati, aģentūru LETA informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece–Kadeģe.

Konkursā pavisam bija saņemti četri piedāvājumi, tostarp arī no iepriekšējā ostas padziļināšanas darbu veicēja – Beļģijas kompānijas "Dredging International N.V.", ar ko līgums savulaik tika lauzts.

Tā kā līgums ar iepriekšējo darbu veicēju tika lauzts, tika izsludināts konkurss, lai izvēlētos atlikušo Liepājas ostas padziļināšanas darbu veicēju un pabeigtu ostas padziļināšanas projektu un kuģu ceļu padziļinātu līdz 12,5 metriem, bet ostas akvatorijas dziļumu – līdz 12 metriem. Tiek lēsts, ka šo mērķu sasniegšanai vēl jāizsmeļ aptuveni miljons kubikmetru grunts.

Liepājas ostas padziļināšanas darbi tika sākti 2009.gada novembrī un līdz 2011.gada rudenim veikti 80% no paredzētā darbu apjoma. Par paveiktajiem darbiem Beļģijas kompānijai ir samaksāts. Pērn pavasarī ostas padziļināšana tā arī netika atsākta. Kā skaidroja Ratniece–Kadeģe, līguma laušana ir ilgstoša un sarežģīta sarunu procesa rezultāts. Lai gan Beļģijas kompānija nevēlējās līgumu lauzt, Liepājas SEZ skatījumā tas bija vienīgais loģiskais risinājums.

Liepājas ostas padziļināšana ir transporta nozares projekts, kura mērķis ir uzlabot un sakārtot Liepājas ostas infrastruktūru. Vēl viens projekta mērķis ir kuģošanas drošības uzlabošana ostā.

Projektā plānots veikt Liepājas ostas kuģu ceļa padziļināšanu no 11 metriem līdz 12,5 metriem un brīvostas rajona akvatorija padziļināšanu no 10,5 metriem līdz 12 metriem. Paredzēts veikt arī Loču kanāla rekonstrukciju un Ziemas ostas rajona akvatorijas padziļināšanu līdz septiņu metru dziļumam.

Pavisam plānots izsmelt 5,2 miljonus tonnu grunts, ko izbērs jūrā speciāli tai paredzētās vietās – atbērtnēs. Projekts paredz modernizēt arī Kuģu satiksmes vadības centru, kas nodrošinās padziļinātās ostas akvatorijas drošu izmantošanu lieltonnāžas un tuvsatiksmes kuģu satiksmei.

Projektu "Liepājas ostas padziļināšana" finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kā arī Latvijas valsts un Liepājas SEZ pārvalde. Kopējās projekta izmaksas ir 27 miljoni latu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.