Ceturtdien, 3. martā, Kurzemes rajona tiesas tiesnese Anita Eglija bija paredzējusi skatīt krimināllietu, kurā atbildētājs ir uzņēmējs, SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētājs Guntis Šalts, kurš apsūdzēts pēc Krimināllikuma 177. panta pirmās daļas – par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu.


Šalsts uz sēdi nebija ieradis, zālē atradās tikai Dienvidkurzemes prokuratūras prokurors Bruno Bresis un cietušās puses – SIA "LNA" – advokāts Didzis Vilemsons, kā arī žurnālisti. Klāt nebija arī Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras (NNVIDIP) prokurors un atbildētāja pārstāve Justīne Haka. Ārpus tiesas sēdes zāles atradās arī vairāki pieaicinātie liecinieki (pēc Vilemsona sacītā pavisam tādu šajā lietā esot ap desmit).


Kā informēja tiesnese, Kurzemes rajona tiesā "vakar pulksten 21.18 no Gunta Šalta aizstāves e-pastā saņemts iesniegums", ka "apsūdzētajam Guntim Šaltam 2022. gada 2. marta vakarā parādījušies "Covid-19" simptomi", proti – temperatūra un klepus, un, ka "Guntis Šalts nekavējoties iesniegs darbnespējas lapu un testa rezultātus, tiklīdz tie būs pieejami". Haka arī lūgusi tiesu atzīt Šalta neierašanos kā attaisnotu.


Bresis atzina, ka jautājums, vai apsūdzētā neierašanās uzskatāma par attaisnotu, jāatstāj atklāts, kamēr nav iesniegti neierašanos attaisnojoši dokumenti. Savukārt Vilemsons strikti norādīja, ka Hakas minētie iemesli – slimības simptomi un darbnespējas lapa – nav attaisnojoši, un Šaltam jāpiemēro procesuālās sankcijas. Vilemsons arī pauda neizpratni, "kur mums ir palicis [NNVIDIP] prokurors", ja apsūdzētā iesniegums atsūtīts tikai iepriekšējā vakarā pēc pulksten 21.


Tiesnese lēma, ka iztiesāšana ir atliekama un ka par Hakas neierašanos tiesai ir pienākums informēt Zvērinātu advokātu padomi.


Vilemsons žurnālistiem atzina, ka gribētu pajautāt apsūdzētajam, kurš viņam devis padomu vērsties ar sūdzību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā

un uz ko cer Šalts, jo šis nav gadījums, kad ir tikai vienas puses teiktais pret otru – ir remontdarbu tāmes un ir reāli padarītais, un šie fakti runā paši par savi.


Vilemsons arī pieļāva, ka apsūdzētā puse, iespējams, tīši novilcina lietas izskatīšanu: "Nozīmētas bija četras sēdes, divas jau ir atliktas, trešo, kas bija paredzēta 7. martā, tiesa noņēma."


Nākamo sēdi tiesnese Anita Eglija nozīmēta 14. martā, jo nav ticams, ka līdz 7. martam, kad bija plānota sēde, Šalts būs atveseļojies.


Lietu bija plānots skatīt jau 23. februārī, taču sēde nenotika, jo ar "Covid-19" bija sasirgusi Šalta aizstāve.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka šai lietai ir tieša saistība ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieku ierašanos Liepājā pērnpavasar. Toreiz SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) vadītājs Artis Rimma tā brīža domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim bija stāstījis, ka KNAB amatpersonas ieradušās saistībā ar izmeklēšanu, kas uzsākta pēc SIA "Ekovalis Latvija" valdes priekšsēdētāja Gunta Šalta iesnieguma KNAB.

KNAB portālam irliepaja.lv apliecina, ka iestādes lietvedībā ir bijis kriminālprocess, kurā iesaistīta Liepājas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Šis kriminālprocess rezultējies ar sekmīgi veiktu KNAB pirmstiesas izmeklēšanu, un šobrīd atrodas Kurzemes rajona tiesā iztiesāšanas stadijā.

Savukārt NNVIDIP vēsta, ka šīs iestādes prokurors 2021. gada 29. oktobrī saucis pie kriminālatbildības personu (runa ir par Šaltu) par noziedzīga nodarījuma, kas paredzēts Krimināllikuma 177. panta pirmajā daļā, izdarīšanu.

"Saskaņā ar pirmstiesas procesā iegūtajiem pierādījumiem un apsūdzībā norādīto, persona laika periodā no 2018. gada jūlija līdz 2019. gada maijam, būdams kādas SIA valdes priekšsēdētājs, būvdarbu dokumentācijā apzināti norādīja būvdarbus, kas no šīs SIA puses netika izpildīti. Personas darbību rezultātā no būvdarbu pasūtītāja – pašvaldības SIA –  tika izkrāpti naudas līdzekļi 12 032,45 eiro apmērā. Izmeklēšanas laikā vienlaikus tika noskaidrots, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts juridiskas personas interesēs un labā," informēja NNVIDIP.

Krimināllikuma 177. panta pirmajā daļā par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, fiziskai personai paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods –, savukārt juridiskai personai, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts tās interesēs vai labā, var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus – likvidāciju, tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju vai naudas piedziņu.

Jau ziņots, ka Šalta vadītais uzņēmums "Ekovalis Latvija" uzvarēja virknē LNA izsludināto iepirkumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju, taču piecos gadījumos LNA līgumus lauza, jo "Ekovalis Latvija" nespēja iekļauties noteiktajos būvdarbu termiņos. Neilgi pēc tam Liepājā un SIA "LNA" ieradās KNAB.

Portāls irliepaja.lv jau rakstīja, ka pērn Kurzemes rajona tiesā sākta skatīt vēl viena krimināllieta, kurā atbildētājs ir Šalts un kurā viņš apsūdzēts pēc Krimināllikuma 99. panta 2. daļas "Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm".


Arī šo lietu paredzēts turpināt skatīt martā.