Ar Liepājas domes 17.februāra sēdes lēmumu – apstiprināt Jūrmalas parka 340 m2 lielā zemes gabala nomas tiesību izsoles rezultātu – dota zaļā gaisma SIA "Liepājas Tarzāns" vēlmei Jūrmalas parkā uzstādīt Tarzāna piedzīvojumu parka atrakciju.

Tieši pēc SIA "Liepājas Tarzāns" ierosinājuma pērn decembrī dome pieņēma lēmumu par zemesgabala Jūrmalas parkā, uzkalniņā starp Jūrmalas ielu un bērnu atrakciju laukumu, nomas tiesību izsoli.

Janvārī domes Nekustamo īpašumu jautājumu konsultatīvā komisija, izvērtējot iesniegto piedāvājumu, par uzvarētāju atzina vienīgo izsoles dalībnieci SIA "Liepājas Tarzāns".

Zemes nomas tiesības "Liepājas Tarzāns" ieguvis uz pieciem gadiem. Nosolītā nomas maksa ir 700 eiro gadā (bez PVN).

Kā portāls irliepaja.lv uzzināja Tarzāna piedzīvojumu parkā, Liepājā paredzēts uzstādīt līdzīgu atrakciju tai, kas jau pirms trim gadiem uzstādīta Siguldā – tā sauktais tīklu tornis.

Kā teikts izsoles noteikumos, tīklu tornis var būt līdz 12 metrus augsts un tam var būt trīs stāvi. Tāpat izsoles noteikumi nosaka, ka izstrādājams arhitektoniski izteiksmīgs un parka raksturam atbilstošs, īpaši konkrētajai vietai projektēts risinājums.

Tornis jāierīko līdz 30. novembrim.


SIA "Liepājas Tarzāns", dibināts 2015. gada novembrī, 2016. gada vasarā tika atklāts Tarzāna piedzīvojumu parks Beberliņos, Karostā. SIA dibinātājs un valdes loceklis Ivars Ciaguns ir arī Siguldas piedzīvojumu parka "Tarzāns" izveidotājs.