Ceturtdien, 21. janvārī, deputāti domes sēdē lēma par pašvaldības līdzdalību virknē kapitālsabiedrību – tās daļu saglabāšanu, samazināšanu vai pārdošanu. Tostarp tika pieņemts lēmums izvērtēt, vai ir lietderīgi samazināt (un, ja ir, tad kādā mērā) pašvaldības daļas pilsētas galvenajā siltumapgādes uzņēmumā SIA "Liepājas enerģija", no kura pēdējo piecu gadu laikā dividendēs pašvaldība saņēmusi 7 150 107 eiro.


Portāls irliepaja.lv jautāja pilsētas mēram Jānim Vilnītim, kādi apsvērumi liek veikt šādu izvērtēšanu un saglabāt, samazināt vai pārdot pašvaldības daļas kādā no uzņēmumiem. Tāpat portāla lasītāji jautā, vai ir izdevīgi atteikties no dividendēm SIA "Liepājas enerģija", pārdodot daļu vai visas pašvaldības daļas?


Portāls irliepaja.lv skaidrojumu lūdza arī zvērinātam advokātam Ainaram Kreicam.


Kā portālam irliepaja.lv atzina domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, pašvaldībai reizi piecos gados šāds izvērtējums ir jāveic – to prasa Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kā arī Konkurences likuma 14.1 pants. 


Iepriekšējo reizi līdzdalība kapitālsabiedrībās vērtēta 2015. gada decembrī.


"Šāda reizi piecos gados veikta izvērtējuma mērķis ir gūt apstiprinājumu tam, ka pašvaldības iesaistīšanās uzņēmējdarbībā ar tai piederošu kapitālsabiedrību starpniecību ir pamatota un nerada konkurences kropļojuma riskus," skaidroja Vilnītis.


Izvērtējuma veikšanai vispirms tiek rīkots atklāts konkurss, lai noskaidrotu neatkarīgu vērtētāju. Šajā reizē par uzvarētāju tika atzīts zvērinātu advokātu birojs "Kreics & Partneri", kas arī veica izvērtējumu.


"Pašvaldība ir mazākuma akcionārs gan SIA "Liepājas enerģija", gan SIA "Liepājas autobusu parks", un mums šajās kapitālsabiedrībās nav noteicošas ietekmes, nevaram ietekmēt stratēģiskus lēmumus. Tāpēc neatkarīgais vērtētājs ir norādījis, ka pašvaldībai ir jāizvērtē savas līdzdalības lietderīgums šajās kapitālsabiedrībās. Kas attiecas uz līdzdalību SIA "Liepājas Autobusu parks", tad, mūsuprāt, pašvaldībai tiešām nav lietderīgi paturēt savas daļas šajā uzņēmumā, jo pašvaldības funkcijās neietilpst sabiedriskā transporta organizēšana. Ar "Liepājas enerģiju" ir mazliet citādi, jo pašvaldības uzdevums ir nodrošināt, lai iedzīvotājiem būtu pieejams siltums. Turklāt no šī uzņēmuma pašvaldība katru gadu tomēr ir saņēmusi dividendes. Tāpēc domes izpilddirekcijai ir dots uzdevums izvērtēt visus plusus un mīnusus, ko iegūsim, samazinot savu daļu SIA "Liepājas enerģija", kā arī, ja daļas pārdodam, tad cik tieši," skaidroja Vilnītis.


Ainars Kreics, papildinot Vilnīša sacīto, atzina, ka "salīdzinot ar dividenžu maksājumiem, kuri nāk pakāpeniski, turklāt var arī nebūt, ieguvums no pārdošanas ir, ka var saņemt uzreiz lielāku summu kā pirkuma maksu, kuru ieguldīt pilsētas infrastruktūrā – piemēram, pilsētai trūkst bērnudārzu. "Liepājas enerģija" peļņa tuvāko gadu laikā samazināsies, jo beigsies esošie atbalsta maksājumi. Līdz ar to šis varētu būt labs brīdis pārdošanai.

Turklāt akcionāru attiecības SIA "Liepājas enerģija" regulē akcionāru līgums. Līdz ar to no ietekmes viedokļa kapitālsabiedrībā nav būtiski, vai pašvaldībai tajā pieder, piemēram, 39% vai mazāk".    

Deputāti uzdeva domes izpilddirektoram Ronaldam Fricbergam izvērtēt, vai un kādā mērā ir lietderīgi samazināt pašvaldības daļas uzņēmumā SIA "Liepājas enerģija" un sniegt atzinumu kādā no turpmākajām Finanšu komitejas sēdēm.


Uzziņa
SIA "Liepājas enerģija" dividenžu apjoms pa gadiem (eiro):

2016. gads
Dividendes kopā: 2 809 432
Liepājas domes 39%: 1 095 679

2017. gads
Dividendes kopā: 2 843 389
Liepājas domes 39%: 1 108 922

2018. gads

Dividendes kopā: 4 318 717
Liepājas domes 39%: 1 684 300

2019. gads

Dividendes kopā: 4 650 638
Liepājas domes 39%: 1 813 749

2020. gads
Dividendes kopā: 3 711 433
Liepājas domes 39%: 1 447 459