Deputāti Finanšu komitejā 7.maijā akceptēja priekšlikumu pārdot nekustamo īpašumu Vecajā ostmalā 23 ēku īpašniekam par summu 94 200 eiro.

Lēmums pamatots ar likuma pantu, kurā teikts: "Ja tiek iznomāts valstij vai pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemesgabals ar apbūves tiesībām, zemesgabala nomniekam rodas tiesības prasīt attiecīgā apbūvētā zemesgabala nodošanu atsavināšanai, ja uz šā zemesgabala ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās ēkas (būves) un īpašuma tiesības uz tām ir nostiprinātas zemesgrāmatā".

Ēku īpašniekam pašvaldība drīkst pārdot zemesgabalu par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus cenu. Pašvaldība pasūtījusii trīs vērtējumus: SIA "Anno" vērtējums – 94 200 eiro, Anitas Vēdiķes vērtējums – 91 000 eiro; SIA "Vērtējums" vērtējums – 89 400 eiro.

Pēc domes privatizācijas komisijas ierosinājuma zemesgabalu Vecā ostmalā nolēma pārdot par augstāko cenu – 94 200 eiro.

Portāls jau rakstīja, ka atsavināt Liepājas pašvaldības piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Vecajā ostmalā 23 – ar kopējo platību 1743 kvadrātmetri vēlas tā nomnieks Krievijas pilsonis Aleksandrs Šličkovs.

Zemesgabalu Vecajā ostmalā 23 ar apbūves tiesībām viņam ir iznomājusi Liepājas SEZ.  

Šličkovam pieder arī ēku komplekss Vecajā ostmalā 22 un 24 (bijušais komplekss "Māja").

Šličkovs bijušā kompleksa "Māja" pārbūvei un apsaimniekošanai izveidoja uzņēmumu SIA "Baltijas projekts". 2014.gada sākumā Šličkova pārstāvis portālam apgalvoja, ka kompleksa saimnieks vēlas "līdz gada beigām atvērt izstāžu centru ēkā Vecā ostmala 24", kas būs iecerētā izklaides, izstāžu un zinātnes kompleksa pirmā kārta.

Pagaidām šie plāni nav īstenoti.