Lai noteiktu kārtību, kādā tiek īstenota licencētā makšķerēšana Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, kā arī noteiktu atkritumu apsaimniekošanas kārtību Liepājas valstspilsētā,  ir izstrādāti divi saistošo noteikumu projekti, par kuriem ikviens interesents līdz 25.maijam aicināts izteikt viedokli, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam" nepieciešami, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā, un gūtu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, kā arī kontrolētu un novērstu makšķernieku radīto nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Savukārt saistošo noteikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" mērķis ir noteikt sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, dalīti vākto, liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību, pašvaldības dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai, atkritumu apsaimniekošanas maksas veikšanas kārtību un atbildību par šo noteikumu neievērošanu Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu "Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un Tirdzniecības kanālā no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaja tiltam"" var izteikt šeit: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/UE1TQkgrTTNoTkpPSDkwdE13eWVYUT09/ Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Savukārt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" – šeit: pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/MDFWdi9CaENqMXhXbFlyK3ZqSFIwZz09/

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ir izveidota sadaļa,  kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas: www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.