Pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" Tautas mākslas un kultūras centra (TMKC) vadītājas Baibas Kļavas ienākumu avots 2015.gadā bijusi alga pašvaldības iestādēs.

Visi Baibas Kļavas ienākumi pērn saistīti ar pašvaldību: Liepājas domes Sociālajā dienestā algā nopelnīti 63 eiro, un vēl 63 – kā citi ienākumi; pilsētas domē saņemta alga 22,50 eiro; pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde” algā – 11 992,06 eiro.

Līdzīgi ienākumi Kļavai deklarēti arī pērn par 2014.gadu:  Sociālajā dienestā gūtie ienākumi – 50 eiro, domē – 6,75 eiro, Kultūras pārvaldē – 11 870,07  eiro. Vēl 380 eiro Kļava nopelnījusi SIA "Agitas klubs".

Kļavas īpašumā ir dzīvoklis.

Deklarācijā par 2014.gadu minētas arī parādsaistības: 19 061,20 eiro, kas 2015.gada deklarācijā sarukušas līdz 18 028,30 eiro.

Kļavai nav nekādu uzkrājumu – ne skaidras naudas, ne bezskaidras. Deklarācijas iesniedzēja pērn nav veikusi nekādus darījumus, kuru summa pārsniegtu 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Tāpat nav izsniegusi aizdevumus, kas pārsniegtu šo summu.