Ceturtdien, 8.oktobrī, finanšu komitejā apstiprināti Liepājas pilsētas 2020.gada budžeta grozījumi 7,3 milj. eiro apmērā, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne. Pēc šo grozījumu apstiprināšanas domes sēdē kopējais pašvaldības gada budžets būs 133,2 milj. eiro.

Grozījumi nepieciešami saistībā ar papildu valsts mērķdotācijām izglītības iestādēm, ieņēmumiem pamatbudžetā un saistībā ar nepieciešamību precizēt nepieciešamo aizņēmumu apmēru ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī, lai nodrošinātu finansējumu prioritāriem pasākumiem un projektiem.

No kopumā 6 669 681 eiro papildu nozarēm novirzītajiem līdzekļiem nepilni 78% jeb 5 152 191 eiro paredzēti izglītības nozarei – pedagoģisko darbinieku algu samaksai, pašvaldības līdzfinansējumam pirmsskolas izglītības iestādēm, līdzfinansējuma aukļu dienesta auklēm, dažādu izglītības iestāžu remontdarbiem un asistentu pakalpojumu nodrošināšanai.

9,4% jeb 626 845 eiro plānots novirzīt kultūras nozarei, no kuriem 206 800 eiro paredzēti Liepājas teātrim ēkas uzturēšanas darbu veikšanai un deleģētās funkcijas nodrošināšanai, kā arī 43 499 eiro naudas atgriešanai skatītājiem par iegādātajām biļetēm uz nenotikušajām izrādēm. Tāpat 12 300 eiro piešķirs “Spēlmaņu nakts” ceremonijas organizēšanai Liepājā un 381 015 eiro liels finansējums paredzēts arī projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” realizācijai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots novirzīt 312 686 eiro, no kuriem 168 681 eiro paredzēts pašvaldības dzīvokļu remontiem. Aptuveni 456 880 eiro paredzēti tramvaju pieturvietu platformu pārbūvei atbilstoši zemās grīdas tramvajiem, tramvaju depo sliežu ceļu rekonstrukcijai, depo grīdas remontam, kā arī tramvaju vagonu pacēlājam. 286 991 eiro paredzēts norēķiniem ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem.

Finanšu komitejas deputāti lēma ar 30 000 eiro lielu papildu finansējumu atbalstīt mazo un vidējo komersantu konkursu, 40 000 eiro plānots novirzīt avansa maksājumam “Liepājas metalurga” teritorijas detalplānojuma izstrādei, 10 000 eiro paredzēts metu konkursa organizēšanai skvēra labiekārtošanai Lielajā ielā un 25 000 eiro skeitparka projektēšanai.
 

Ar oktobra grozījumiem Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi kopā ar kredītresursu piesaisti palielināsies par 7 299 164 eiro, pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un ieguldījumu pamatkapitālā pieaugs par 6 669 681 eiro, atlikums uz gada beigām pieaugs par 629 483 eiro, līdz ar to 2020. gada kopējais Liepājas budžets būs 133,2 milj. eiro.

Grozījumus plānots apstiprināt nākamajā Liepājas pilsētas domes sēdē, kas notiks 15.oktobrī.