Pirms vairāk nekā desmit gadiem – 2009. gada 30. novembrī – ar Ministru kabineta rīkojumu Valsts vides dienestam tika dota atļauja bez atlīdzības nodot Liepājas pašvaldības īpašumā palīgkuģi "Ekologs".  


2010. gada 10. jūnijā pašvaldība pieņēma lēmumu 4. jūnijā Latvijas kuģu reģistrā reģistrēto palīgkuģi "Ekologs" nodot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldei tās funkciju veikšanai. Taču SEZ tā arī neatrada pielietojumu "dāvanai", un sliktā tehniskā stāvokļa dēļ 2014. gadā "Ekologs" tika izcelts krastā un novietots uz sastatnēm piestātnē.


Pērn SEZ pārvalde pieņēma lēmumu, ka kuģis jāatdod atpakaļ pašvaldībai, jo tas "nav nepieciešams SEZ funkciju veikšanai".     

Pašvaldība jau iepriekš divas reizes – 2018. gadā un 2020. gadā bija vērsusies Valsts vides dienestā ar lūgumu izskatīt iespēju pārņemt palīgkuģi "Ekologs" bez atlīdzības Valsts vides dienesta īpašumā. Taču saņēma atbildi, ka palīgkuģis "Ekologs" nav nepieciešams arī Valsts vides dienesta funkciju veikšanai. Visbeidzot – šā gada12.janvārī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" darījuši zināmu, ka "palīgkuģa "Ekologs" atsavināšana ietilpst Liepājas valstspilsētas pašvaldības kompetencē".

Ja reiz tā pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma pārvalde" februārī visām pašvaldības iestādēm un aģentūrām nosūtījusi aicinājumu sniegt informāciju par palīgkuģa "Ekologs" nepieciešamību to funkciju veikšanai.

Neviena no pašvaldības iestādēm un aģentūrām nav atzinusi, ka palīgkuģis "Ekologs" būtu nepieciešams to funkciju veikšanai.

Tad nu atlikusi pēdējā iespēja – nodot kuģi atsavināšanai publiskā izsolē, ko pašvaldība arī nolēmusi darīt un uzdevusi Nekustamā īpašuma pārvaldei likumā noteiktajā kārtībā organizēt kuģa atsavināšanu.

Pašlaik notiek kuģa vērtēšana, un izsoles noteikumi varētu tikt apstiprināti aprīļa domes sēdē, portāls irliepaja.lv. uzzināja domē.