Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 11.maijā pulksten 10.30.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas būvvaldes nolikumā. A.Vitāls
2. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā. A.Vitāls
3. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības Zemes komisijas darbības izbeigšanu. I.Krivcova
4. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2023.gadā. A.Vītols
5. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi energoefektivitātes uzlabošanai Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas ēkai Imantas ielā 8, Liepājā. M.Ābols
6. Par šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem. D.Liepniece–Liepiņa
7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Liepājā. D.Liepniece–Liepiņa
8. Par trešo personu pieaicināšanu lietā. K.Balode
9. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Darbnīcu ielā 19, atsavināšanu. M.Egmanis
10. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Liedaga ielā 6 un Liedaga ielā 8/14, Liepājā. M.Egmanis
11. Par lietošanas tiesību aprobežojumu zemesgabalā Instruktoru ielā 20, Liepājā. M.Egmanis
12. Par lietošanas tiesību aprobežojumiem zemesgabaliem 14.Novembra bulvārī 165 un Suitu ielā 11, Liepājā. M.Egmanis
13. Par zemesgabala Jāņa Asara ielā 45 daļas nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–23 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15–27 atsavināšanu. M.Egmanis

 Priekšsēdētājs Uldis Sesks

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 11.maijā pulksten 12.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par Ģimenes atbalsta centra izveidi. H.Valcis

Priekšsēdētājs Helvijs Valcis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 11.maijā pulksten 13.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas teātris". J.Jirgens
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". J.Jirgens
3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas Leļļu teātris". J.Jirgens
4. Informatīvs ziņojums par aktualitātēm kultūras nozarē Liepājā. J.Jirgens

Priekšsēdētājs Jānis Vilnītis

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 11.maijā pulksten 14.

(Jautājums, ziņotājs)
1. Par aizvietotājizpildes noteikšanu Ķēžu ielā 6, Liepājā. A.Vitāls
2. Par Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansējuma sadali 2023. gadā. A.Vītols
3. Par galvojumu SIA "Liepājas tramvajs". E.Kalveniece
4. Par aizņēmumu projekta "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 4. kārta" (Kārļa Zāles laukums) īstenošanai. E.Kalveniece
5. Par nekustamā īpašuma, zemesgabala Darbnīcu ielā 19, atsavināšanu. M.Egmanis
6. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 7–23 atsavināšanu. M.Egmanis
7. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 15–27 atsavināšanu. M.Egmanis
8. Par dzīvokļa īpašuma Grīzupes ielā 93–17 nosacīto cenu. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36–51 nosacīto cenu. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Siļķu ielā 14–19 nosacīto cenu. M.Egmanis
11. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu neapbūvēta zemesgabala Airītes ielā 10A atkārtotai izsolei. M.Egmanis
12. Par izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Graudu ielā 43–86N atkārtotai izsolei. M.Egmanis
 
Priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš