Pašvaldības Finanšu komitejas sēdē 14.jūlijā domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis atskaitījās par šā gada 1.pusgadā notikušajām pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsolēm un to rezultātiem. Kā atzina pārvaldes vadītājs – “izsoles ir bijušas veiksmīgas”.


Pavisam rīkotas piecas izsoles, kurās piedāvāti kopumā desmit objekti. Pēc Egmaņa sacītā, no tiem bez rezultāta bijusi tikai viena objekta – zemesgabala Vētru ielā daudzdzīvokļu māju būvniecībai – izsole. Pārējie objekti – divas nedzīvojamās telpas un visi izsolei piedāvātie dzīvokļi – ir pārdoti.


“Lielākā solīšana bija par Bārtas ielas 7 dzīvokli nr.8 – solīšanā piedalījās 27 pretendenti, cena uzkāpa līdz 24 200 eiro, tā ir augstākā, kāda šobrīd mums ir bijusi,” pastāstīja Egmanis.


Pārvaldes vadītāja vērtējumā veiksmīga bijusi arī kādreizējās Muitas mājas Vecajā ostmalā 54 pārdošana, to uzņēmējs Oļegs Hramovs nosolīja par 415 800 eiro, un jau uzsācis darbības, lai namu savestu kārtībā.