Lai atbildētu uz liepājniekiem būtiskiem jautājumiem un iepazīstinātu ar Liepājas attīstības aktualitātēm, Liepājas mikrorajonu iedzīvotājiem šogad tiks rīkotas vairākas klātienes un attālinātas tikšanās ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu. Pirmā no šī gada diskusijām notiks 23.janvārī pulksten 19 bibliotēkā "Libris" M. Ķempes ielā 11, īpaši aicinot piedalīties Ezerkrasta un Dienvidrietumu rajona iedzīvotājus.

"Atvērtība un sabiedrības līdzdalība ir Liepājas pilsētas prioritātes. Mums ir būtiski uzklausīt un sadzirdēt ikvienu liepājnieku, tāpēc arī šogad vēlamies turpināt tikties ar iedzīvotājiem gan klātienē, gan tiešsaistes režīmā. Esmu drošs, ka savs redzējums par pilsētas attīstību, tās vajadzībām, veiksmēm un izaicinājumiem ir visu Liepājas mikrorajonu iedzīvotājiem," norāda Liepājas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Pirmajā sarunā G. Ansiņš informēs par Liepājas pilsētas prioritātēm un būtiskākajiem pilsētas attīstības projektiem 2023.gadā. Īpaša uzmanība tiks veltīta aktivitātēm un jautājumiem, kas skar Ezerkrasta un Dienvidrietumu rajonus.

Piedalīties sarunā aicināts ikviens liepājnieks un interesents, sev aktuālos jautājumus uzdodot sarunas laikā. Tiešsaistē saruna būs skatāma sociālā tīkla Facebook Liepājas kontā https://www.facebook.com/liepajalv. Jautājumus iespējams iesūtīt arī jau  iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi birojs@liepaja.lv vai gunars.ansins@liepaja.lv.

Šādas sarunas paredzēts organizēt reizi ceturksnī, informē domes priekšsēdētāja padomniece Santa Margeviča.