Deputāti oktobra domes sēdē atcēla pirms pieciem gadiem pieņemto lēmumu par lokālplānojuma, kas groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A, izstrādes uzsākšanu. Lokālplānojums līdz šim tā arī nav izstrādāts, taču plānojuma izstrāde vairs arī nav nepieciešama, sēdē skaidroja deputāts Uldis Hmieļevskis.

Tas saistīts ar faktu, ka pēdējo gadu laikā ir realizēti tādi projekti kā Ezermalas ielas pārbūve un tilta pār Tirdzniecības kanālu (bijušā dzelzceļa tilta) pārbūve par gājēju un velosipēdistu tiltu; Laivu ielaišanas vietas atjaunošana; Brīvdabas aktīvā sporta centra izbūve Zirgu salā un citi, kas nozīmē, ka lielākā daļa darba uzdevumā noteikto mērķu un uzdevumu ir sasniegti un lokālplānojuma izstrāde Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu nav nepieciešama.


2017. gadā plānotais lokālplānojums bija saistīts ar Jūrniecības koledžas nerealizēto ieceri teritoriju nākotnē apbūvēt, Ezermalas ielā 2A izveidojot Baltijas pētniecības un pieredzes apmaiņas centru "Drošība uz ūdens".