Pirmdiena, 13. septembris
12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadība un deputāti piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konsultatīvajā sanāksmē, kurā plānots turpināt diskusijas par Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes iespējamo teritoriālo apvienošanu nākotnē.

Līdz 18. septembrim Liepājā norisināsies Dzejas dienas. Pasākumu programma skatāma ŠEIT.


Otrdiena, 14. septembris
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

14.00 Izglītības attīstības centra kursi pedagogiem "Caurviju prasmes informācijas pratības un medijpratības kontekstā –  domāšanas procesu, emociju un uzvedības vadīšanai", tiešsaistē.

No 14. līdz 23. septembrim notiks publiskā apspriešana par vienas parastās kļavas un vienas apses, kas aug Sakņu ielas sarkanajās līnijās, ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri "Sakņu ielas pārbūvei posmā no Lapu līdz Ziedu ielai, Liepājā".

Trešdiena, 15. septembris
11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru kopsapulcē, kurā pārrunās aktualitātes ar finanšu ministru Jāni Reiru.

13.00 Sociālo lietu komisija.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

14.00 Seminārs skolu direktoru vietniekiem mācību darbā, tiešsaistē.

Ceturtdiena, 16. septembris
12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde, tiešsaistē un klātienē.

Liepājas Izglītības pārvalde dosies pieņemšanā uz Bērnu un jaunatnes centru, lai novērtētu gatavību jaunajam mācību gadam.

Piektdiena, 17. septembris
10.00 Starpskolu sacensības "Lasertag-2021", LOC Manēžā.

16.00 Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis 2021" pasniegšanas svinīgā ceremonija.


PI "Komunālā pārvalde" plānotie darbi

1.Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2.Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3.Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4.Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5.Ja laikapstākļi atļaus, turpināsies atvašu pļaušana Jūrmalas parka kāpu joslā no Jūrmalas ielas līdz Pērkones ielai.
6.Pilsētas apstādījumos notiks dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana un laistīšana, soliņu labošana/krāsošana, jauno kociņu laistīšana, izmantojot ūdens maisus, un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
7.Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
8.Plānots pabeigt Rožu ielas pārbūvi posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
9.Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
10.Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
11.Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm – gan Vecliepājā, gan Jaunliepājā.
12.Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
13.Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
14.Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
15.Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
16.Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
17.Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
18.Noslēdzas pludmales sezona. No 15. septembra līdz nākamā gada pavasarim dežūras pārtrauc Pludmales glābšanas dienests.
19.Plānots pabeigt pilsētas robežzīmes Klaipēdas ielas galā atjaunošanas darbi. Darbus veic SIA "Smaile L".
20.Pilsētas ielās, parkos un skvēros turpināsies jaunā dizaina atkritumu urnu uzstādīšana, kas ir iepriekšējos gados uzsāktās atkritumu urnu nomaiņas un skaita palielināšanas plāna daļa.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
•informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
•izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
•iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
•saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.