Pagājušā gada rudenī Liepājas valstspilsētas pašvaldība kopā ar vēl 11 citām Latvijas pašvaldībām uzsāka dalību domnīcas "Providus" īstenotajā un Eiropas Padomes atbalstītajā projektā "Labas pārvaldības stiprināšana Latvijas pašvaldībās" (Eiropas pārvaldes izcilības zīmes īstenošana Latvijā/European Label of Governance Excellence).

Lai, balstoties uz Eiropas Padomes valstīs aprobētu metodoloģiju, izvērtētu pašvaldības darbības atbilstību 12 principiem, kas raksturo labu pārvaldību, tika veikta plaša un daudzveidīga dažādu pašvaldības procesu analīze.


Vairāku mēnešu garumā tika nodrošināta nepieciešamo dokumentu un pierādījumu apkopošana, vērtējumu sagatavošana par katra principa un indikatora ievērošanas/ piemērošanas praksi, kā arī veikts izvērtējums visiem 12 labas pārvaldības principiem un to indikatoru izpildei pašvaldības administrācijā (aplūkojot kopā visas pašvaldības iestādes un aģentūras) atbilstoši konkrētām Eiropas vadlīnijām un metodikai.

Papildus informācijas apkopošanai, analizēšanai un aprakstu veidošanai tika nodrošināta arī trīs aptauju organizēšana ar domnīcas "Providus" sagatavotām aptaujas anketām: pašvaldības iedzīvotāju, deputātu un pašvaldības iestāžu un aģentūru darbinieku aptauja. Aptaujas tika veiktas 2022. gada septembrī/ oktobrī. Visi aptauju rezultāti nepastarpināti nonāca domnīcas "Providus" rīcībā, kur arī tika veikta rezultātu apkopošana un analizēšana projektam nepieciešamajā apjomā.

"Providus" eksperti analizēja iesniegtos datus, un piektdien, 26.maijā, tika prezentēti rezultāti. Liepājas valstspilsētas pašvaldība saņēma Eiropas pārvaldības izcilības zīmi, kas nozīmē to, ka Liepājas valstpilsētas pašvaldības pārvaldība atbilst labas pārvaldības principiem.

Ar pārskatu var iepazīties šeit.