Pirmdiena, 14.jūnijs
9.30 Liepājas domes vadība Liepājas Centrālkapos noliks ziedus 14.jūnija deportācijas 80. gadadienā.

10.00 12. klašu skolēnu centralizētais eksāmens papildtermiņā svešvalodā.

17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Liepājas pilsētas domes vadības attālinātās iknedēļas tikšanās ar savu pārvaldīto nozaru iestāžu vadītājiem.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs prezentēs Liepāju Somijas organizētajā kontaktbiržā "Baltic States and Nordic Tourism Development Day".

Līdz 27.jūnijam turpinās lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Raiņa ielā 5 publiskā apspriešana. Vairāk: https://www.liepaja.lv/notiks–jauna–lokalplanojuma–redakcijas–publiska–apspriesana/

Zinātnes un izglītības inovāciju centra  Dabas mājā apskatāma Bērnu mākslas skolas absolventes Montas Heidemanes noslēguma darba ietvaros veidotā izstāde "Dabas roku smalkās dvēselītes".

Otrdiena, 15.jūnijs
14.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija, attālināti.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes Mārketinga un produktu attīstības jautājumu apakšgrupas sanāksmē "Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģija 2025".

Trešdiena, 16.jūnijs

10.00 12. klašu skolēnu centralizētais eksāmens papildtermiņā latviešu valodā.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

17.00 Lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, publiskās apspriešanas sanāksme.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš piedalīsies Satiksmes ministrijas organizētajā tiešsaistes domnīcā "Labā prakse videi draudzīga sabiedriskā transporta ieviešanā".

Ceturtdiena, 17.jūnijs
15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

Piektdiena, 18.jūnijs
10.00 12. klašu skolēnu centralizētais eksāmens papildtermiņā matemātikā.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes Reģionālo tūrisma jautājumu apakšgrupas sanāksmē.

Sestdiena, 19.jūnijs
Pārceltā darba diena no 25.jūnija.

12.00 Liepājas pilsētas domes sēde, tiešsaistē.

Pirmdiena, 21.jūnijs
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5. Turpināsies vasaras darbi apstādījumos – dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana, soliņu labošana/krāsošana un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
6. Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
7. Turpināsies ielas pārbūve L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
8. Sāksies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
9. Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Šobrīd turpinās dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
12. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju aiz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
15. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
16. Turpināsies Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
17. Sakarā ar  brauktuves seguma virskārtas atjaunošanu un bojāto brauktuves apmaļu un atsevišķu ietvju posmu remontdarbiem ir noteikti satiksmes ierobežojumi Uliha ielā – posmā no Jūrmalas līdz Robežu ielai un posmā no Robežu līdz Pērkones ielai.
18. Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm.
19. Notiks ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
20. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
21. Strādā Pludmales glābšanas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
– informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
– izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
– iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
– saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa