Liepājas pilsētas domes, komiteju un komisiju sēdes laikā no 5. līdz 8.maijam

6.maijs
13.00 Sociālo lietu komisija, attālināti tiešsaistē.
14.00 Iepirkumu  komisija, attālināti tiešsaistē.
16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 5. līdz 8.maijam

No 5.maija darbu uzsāks bērnudārzs "Margrietiņa".

6.maijā Liepājas pilsētas jomu koordinatoru profesionālās sarunas, metodiskās akadēmijas profesionālās sanāksmes un koordinatoru tikšanās tiešsaistē.

7.maijā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs tiešsaistē.

8.maijā Liepājas domes vadība noliks ziedus kara upuru piemiņas vietās Šķēdē un kureliešu piemiņas vietā.

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot "Covid-19" izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē, tādēļ aicinām iedzīvotājus saņemt informāciju un pakalpojumus attālināti, sazinoties ar pašvaldības speciālistiem elektroniski vai telefoniski. Plašāk par iestāžu darba režīmu laikā no 13. marta skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu plkst. 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Kultūras pārvaldes vadība ar pārējo kultūras iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Sporta pārvaldes vadība ar pārējo sporta iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu un pārskata atcelto, pārcelto un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes tematiskās darba grupas "Pārvaldība, IT un digitalizācija" un "Teritoriālā sadarbība" pārceltas uz nenoteiktu laiku. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies jauniestādīto koku kopšana.
5. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana - tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi un veikti citi darbi.
6. Turpināsies pludmales izeju sagatavošana vasaras sezonai un pludmales inventāra sagatavošana izvietošanai liedagā.
7. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
8. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz ar to šeit līdz š.g. jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Dorupes ielā atjaunos bojāto asfalta segumu un izbūvēs jaunu asfalta segumu līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.
10. Turpināsies būvdarbi Pērkones ielas galā – šeit daļēji atjaunos esošās autostāvvietas segumu, sakārtos satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvēs cieto segumu un nostiprinās kāpu nogāzes, lai mazinātu smilšu pārpūšanu. Ikviens aicināts ievērot transporta un gājēju kustības ierobežojumus, brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus! Līdz jūnija vidum gājēju kustība uz un no pludmales pa Pērkones ielas izeju atsevišķos brīžos būs aizliegta.
11. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
12. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
13. Sāksies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
14. Zirgu salā pabeigs ziemas/pavasara vētrās izskalotās gājēju takas grants seguma atjaunošana, nogāžu nostiprināšana un koka laipu balstu pamatu atjaunošana.
15. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
16.Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Laumas mikrorajonā - Žagatu ielā  un Tosmarē - Viršu ielā.
17. Krusta ielā turpināsies lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve.
18. Turpināsies asfalta seguma atjaunošana Imantas ielā no Britu flotes līdz Turaidas ielai, Pulkveža Brieža iela no Turaidas līdz Virsaiša ielai un Invalīdu ielā no Turaidas ielas līdz Karostas cietumam
19. Laivu ielā turpināsies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi – tie būs priekšdarbi plānotajai ielas pārbūvei.
20. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
21. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā.
22. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
23. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
24. Turpināsies Glābšanas stacijas torņa atjaunošana. Darbus veic SIA "Mūrnieks".
25. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa