Pirmdiena, 16.janvāris
13.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Liepājas Reģionālās slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra atklāšanā.

15.30 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadība piedalīsies sanāksmē par Liepājas Universitātes turpmāko attīstību. Sanāksmes dalībnieki: Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Studentu apvienības un Liepājas valstspilsētas pašvaldības pārstāvji, kā arī Liepājas Universitātes padomes priekšsēdētājs, senāta priekšsēdētājs, Satversmes sapulces priekšsēdētājs.

16.00 Licencēšanas komisija, Rožu iela 6, 207. telpa.

17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga ar Sociālā dienesta vadītāju Dianu Mejeri un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvjiem apspriedīsies par sociālā mentora programmas apgūšanas iespējām un NVO sektora dalībnieku iesaisti turpmākai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstīšanai Liepājā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Liepājas Universitātes padomes sēdē.

Otrdiena, 17.janvāris
9.30 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

10.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu profesionālās sarunas, pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš".

15.00 Izglītības komisija, tiešsaistē.

16.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies "Dziesmu un deju svētku informatīvajā launagā" Liepājas latviešu biedrības namā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Saeimas Sporta apakškomisijā, kurā tiks prezentēts Valsts rīcības plāns sporta politikā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga, atbalstot Liepājas uzņēmēju jaunās iniciatīvas, no plkst. 12.00 līdz 17.00 strādās un būs sastopams "Spīķeris 53" jaunizveidotajā kopstrādes birojā, tostarp tiksies ar uzņēmējiem, lai pārrunātu kultūras tūrisma klāstera iespējamo izveidi Liepājā.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" sēdē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga piedalīsies Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijā, kurā tiks izskatīts jautājums par Latvijas augstskolu līdzšinējo dalību Eiropas Universitāšu konsorcijos un konsorciju modeļa ieguvumiem.

Trešdiena, 18.janvāris
8.30 Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa, Peldu iela 5.

9.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdē, Rīgā.

11.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības un Finanšu ministrijas sarunās par pašvaldību budžetu, Rīgā.

11.00 Komisija valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītībai un profesionālās ievirzes izglītībai sadalei, Rožu iela 6, 226. telpa.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

13.00 Skolu direktoru vietnieku mācību darbā darba seminārs. Liepājas Raiņa 6. vidusskola.

13.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Latvijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas un Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas kopsēdē, Rīgā.

14.00 Profesionālas sarunas direktoru vietniekiem audzināšanas darbā "Atbalsta sistēma skolēnam". Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola.

14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.

15.00 Vides komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniskā saziņa.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga tiksies ar Sporta pārvaldi un hokeja treneriem, lai kopīgi apspriestu turpmāko hokeja attīstību Liepājā.

Ceturtdiena, 19.janvāris

10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, tiešsaistē un klātienē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, tiešsaistē un klātienē.

13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, tiešsaistē un klātienē.

13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba seminārs.

14.00 Finanšu komiteja, tiešsaistē un klātienē.

16.00 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa piedalīsies Veselības ministrijas un Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra organizētajā ekspertu diskusijā par nelegālā alkohola aprites situāciju Latvijā.

No 19. līdz 22.janvārim Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja attīstības speciāliste Agita Vucena piedalīsies starptautiskā tūrisma izstādē "Matka 2023" Helsinkos, Somijā.

Piektdiena, 20.janvāris

11.00 Skolu direktoru seminārs, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.

12.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadība piedalīsies sanāksmē par Liepājas Universitātes turpmāko attīstību. Sanāksmes dalībnieki: Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas deputāti, Liepājas Universitātes vadības, Liepājas Universitātes padomes un pašvaldības pārstāvji.

18.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumā Liepājas muzejā.

Lai novērtētu īpaši nozīmīgus darbus un sasniegumus, ko liepājnieki veikuši 2022. gadā, Liepājas valstspilsētas pašvaldība līdz 31.janvārim aicina ikvienu ieteikt pretendentus Liepājas pilsētas apbalvojumam "Goda un Gada liepājnieks 2022". Papildu informācija: www.liepaja.lv/sakas-pretendentu-izvirzisana-titulam-goda-un-gada-liepajnieks-2022/

Līdz 22.janvārim izsludināta pretendentu pieteikšana Liepājas Kultūras balvai par kultūras notikumiem, kas īstenoti 2022.gadā. Vairāk: www.liepaja.lv/izsludinata-pretendentu-pieteiksana-liepajas-kulturas-balvai/

Liepājas pilsētas pašvaldība 2023. gadā izsludinās vairākus projektu konkursus uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sakārtošanā, izglītības, sporta un kultūras jomās. Informācijai var sekot līdzi: www.liepaja.lv/lidzfinansejuma-iespejas/

Aktuālā informācija par atbalstu Ukrainai
Paldies liepājniekiem, kuri iesaistās palīdzības sniegšanā ukraiņiem. Svarīgi, lai mūsu palīdzība atbilstu ukraiņu vajadzībām un būtu koordinēta! Pašvaldība, valsts pārvaldes institūcijas un biedrības izveidojušas vienotu palīdzības sistēmu atbalsta sniegšanai Ukrainai un tās pilsoņiem. Plašāk: www.liepaja.lv/atbalsts-ukrainai

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.  
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Ja laikapstākļi atļaus, notiks koku vainagu kopšana, koku zāģēšana un celmu frēzēšana.
5. Būvobjektā Vidusceļu ielā, kur uzsākta brauktuves pārbūve posmā no Pļavu līdz Ganību ielai, noteikts tehnoloģiskais pārtraukums.
6. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
7. Diennakts režīmā strādā Ziemas dienests.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt vai rakstīt Whatsapp pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Mobilo lietotni var bez maksas lejupielādēt Google Play vai AppStore veikalos.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.