Pirmdien, 4.jūlijā, Liepājas domes vadībai tika pasniegts Lielbritānijas sertificējošās institūcijas sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu.

Līdz ar to Liepāja ir pirmā no Latvijas pilsētām, kas, apzinoties resursu pieejamības un vides aizsardzības nozīmi, šādu sistēmu ir ieviesusi, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.
 
Liepājas pilsētas dome lēmumu par ISO 50001:2011 ieviešanu pieņēma 2016.gada janvārī, ņemot vērā, ka jau kopš 2010.gada pašvaldības iestādēs ir ieviesta pašu apstiprināta energopārvaldības sistēma. Sadarbojoties ar konsultantu SIA "Red Fox Consulting", energopārvaldības sistēma tika pielāgota ISO 50001:2011 standarta prasībām un to auditēja SIA "BM Trada Latvija". 2016.gada 23.jūnijā Lielbritānijas sertificējošā institūcija Exova BM Trada, izsniedzot sertifikātu, apstiprināja Liepājas pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas atbilstību ISO 50001:2011 standarta prasībām.

2016.gada 3.martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma "Energoefektivitātes likumu", kas paredz, ka republikas pilsētu pašvaldības ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu līdz 2017.gada 1.aprīlim. Liepājas pilsētas pašvaldība ir pirmā, kas šo sistēmu jau šobrīd ir ieviesusi un sertificējusi.

Izpildot ISO standarta prasības, tiek nodrošināta energopārvaldības sistēmas izveide, ieviešana, uzlabošana, kā arī sistemātiskas pieejas uzturēšana, lai nodrošinātu energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu. ISO standarts nosaka prasības enerģijas lietošanai, patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju, atskaites, projektēšanu, iepirkumus, kas ietekmē iekārtu, sistēmu un procesu enerģijas patēriņa efektivitāti. Standarts piemērojams visiem mainīgajiem, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt. Liepājas pilsētas pašvaldības gadījumā tiek aptverts enerģijas patēriņš 71 pašvaldības iestāžu un aģentūru ēkā, bet nākotnē aptveramo zonu plānots paplašināt, pievienojot ielu apgaismojumu u.c. enerģijas patēriņa objektus.

"Jau sesto gadu veicam enerģijas patēriņa monitoringu un sekojam līdzi maksājumiem par enerģiju, salīdzinot tos ar 2007.–2010.gada vidējām izmaksām. Pašvaldības ēku renovācijas un energopārvaldības sistēmas ieviešanas rezultātā ietaupījums ir aptuveni 0,5 miljoni eiro gadā. Lielākā daļa šo līdzekļu tiek novirzīti pašvaldības ēku labiekārtošanai, pārējais paliek budžetā un tiek izlietots citām pašvaldībai svarīgām lietām," norāda izpilddirektora vietnieks īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdens.

"Energopārvaldība ir viena no jomām, kuras nozīme pēdējos gados ir pieaugusi gan kurināmā izmaksu paaugstināšanās, gan resursu pieejamības, gan vides aizsardzības un politisku prasību rezultātā. Sadarbojoties ar Liepājas pilsētas pašvaldību, vēlamies atzīmēt, ka šie jautājumi ir aktualizēti jau  pēdējo 6–10 gadu laikā, ieguldot resursus ēku siltināšanas, novecojušu un neefektīvu iekārtu un instalāciju nomaiņas projektos, kā arī veicinot personāla, kas ietekmē būtisku enerģijas patēriņu, izpratni par taupīgiem enerģijas izmantošanas paradumiem. Tādējādi pašvaldība jau šobrīd ir sasniegusi taustāmu siltumenerģijas patēriņa ietaupījumu, salīdzinot ar bāzes periodu – 2007. līdz 2010.gadu. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija, piesaistot vienu no vadošajiem jomas uzņēmumiem, ir loģisks turpmākais attīstības solis, lai nodrošinātu izveidotās sistēmas atbilstību normatīvo aktu prasībām – Energoefektivitātes likumam – un tās starptautisko atpazīstamību," uzsver SIA "Red Fox Consulting"  valdes loceklis, vadošais ISO 50001 auditors un sertificēts informācijas sistēmu auditors Mārtiņš Šitcs.

"Liepājas pilsētas pašvaldība jau vairākus gadus ir strādājusi pie tā, lai ieviestu dažādus energotaupības pasākumus. Sertifikācijas audita laikā auditoram bija iespēja pārliecināties, ka ne tikai dokumenti atbilda standarta prasībām, bet pārvaldības sistēma ir "dzīva" un tā iemieso organizācijas centienus rūpēties par resursiem no izmaksu taupīšanas perspektīvas. Energopārvaldības sistēma pašvaldībām palīdz labāk plānot energotaupības pasākumus, kā arī izsekot reālam ietaupījumam un sniegt ieguldījumu kopīgā mērķa sasniegšanai – samazināt enerģijas patēriņu Latvijā" norāda BM Trada Latvija pārstāve Agnese Alksne.