Lai sekmētu Liepājas pilsētas teritorijas sakopšanu, domes Vides un veselības daļa aicina ikvienu Liepājas iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā, kas visā Latvijā notiks sestdien, 22.aprīlī.

Šobrīd vēlmi piedalīties Lielajā talkā kopumā ir izteikušas vairāk kā 40 organizācijas, iestādes un uzņēmumi. Lai atvieglotu pilsētas uzkopšanas darbus, ir izveidota karte, kurā atzīmētas talkošanas vietas, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Karte izveidota, balstoties uz informāciju, ko snieguši pašvaldības un atbildīgo dienestu darbinieki, apsekojot dažādas pilsētas teritorijas, kā arī no iedzīvotāju saņemtajiem ierosinājumiem. Kartē atzīmētas ielas, pa kurām Lielās talkas dienā kursēs atkritumu savākšanas transports, kā arī vietas, kur izvietoti lielie atkritumu savākšanas konteineri.

LIELĀS TALKAS KARTE LIEPĀJĀ

Talku organizētāji speciālos talkas maisus baltā krāsā pirms talkas varēs saņemt sākot no otrdienas, 18.aprīļa, līdz 21.aprīļa pulksten 16:00 Komunālajā pārvaldē, Uliha ielā 44, vispirms sazinoties ar komunālās nozares vadītāju Juri Muskatu pa telefonu: 26573765. Bet privātpersonas talkas maisus šajā pašā laika periodā var saņemt pašvaldības Vides nodaļā, 117.kabinetā (līdz 5 maisiem vienam iedzīvotājam).

Visas talkas vietas ir jāsaskaņo ar pašvaldību, tāpēc atgādinām, ka iedzīvotāji vēl līdz piektdienai, 21.aprīlim, var informēt par vietām, kuras talkas laikā plānojuši sakopt, ziņojot domes Vides nodaļai pa tālruni 63404745. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka arī reģistrējot savu talkošanas vietu mājas lapā www.talkas.lv, tā vispirms ir jāsaskaņo ar savas pašvaldības koordinatoru, kas Liepājā ir domes Vides nodaļa.  

Pašvaldība nodrošinās iedzīvotāju savākto zaļo atkritumu nogādāšanu atkritumu poligonā Grobiņas novadā bez maksas.

Lai Lielās talkas dienā savāktos atkritumus varētu aizvest noglabāšanai poligonā, talku dalībniekiem pilnos baltas krāsas atkritumu maisus jānovieto to ielu malās, kas iekļautas atkritumu savākšanas mašīnu kursēšanas maršrutā (skatīt karti ar atzīmētajiem atkritumu transporta savākšanas maršrutiem) vai arī atkritumu maisi jānogādā līdz lielajiem atkritumu savākšanas konteineriem, kas būs izvietoti dažādās pilsētas vietās (skatīt karti ar atzīmētajiem atkritumu konteineru atrašanās punktiem).

Talkas dienā Komunālās pārvaldes un pašvaldības aģentūras „Nodarbinātības projekti” transports regulāri pa noteikto maršrutu brauks un savāks noliktos pilnos atkritumu maisus; pēc tam tos aizvedīs uz poligonu. Savukārt lielajos konteineros izmestie atkritumi uz poligonu tiks aizvesti vai nu tajā pašā dienā, vai arī dažas dienas vēlāk.

Uz poligonu talcinieki arī paši varēs nogādāt zaļos atkritumus – tos pieņems bez maksas. Zaļie atkritumi jeb dārzu un parku atkritumi sastāv no koku lapām, zāles un koku zariem.

Iedzīvotāji Lielās talkas laikā nereti vēlas sakopt arī savas privātās teritorijas, piemēram, dārzus, pagrabus, garāžas vai citas vietas. Poligons „Ķīvītes” informē, ka privātajās teritorijās savāktos atkritumus (tāpat kā zaļos atkritumus) arī varēs nodot bez maksas, taču tikai tādā gadījumā, ja tie tiks sašķiroti atbilstoši dalītās atkritumu vākšanas prasībām. Atsevišķi ir jāšķiro:
• burku un pudeļu stikls;
• logu stikls;
• PET pudeles;
• plastmasas kastes un kannas;
• papīrs un kartons;
• kokmateriāli;
• metāla bundžas un kārbas;
• citi metāli;
• tekstils, audums un citas vecās drēbes;
• dārzu un parku atkritumi;
• lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, nolietotās elektroiekārtas;
• vieglo automašīnu riepas, automašīnu akumulatori;
• dienas gaismas lampas un nolietotās baterijas;
• vecās krāsu bundžas, lakas, šķīdinātāji.

Šobrīd vēlmi piedalīties Lielajā talkā ir izteikušas vairāk nekā 40 organizācijas, iestādes, uzņēmumi: talkā piedalīsies nacionālo Bruņoto spēku un Jūras spēku pārstāvji, pilsētas izglītības iestādes un pašvaldības iestādes, namu apsaimniekošanas uzņēmumi, politisko partiju nodaļu biedri, uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, kā arī individuāli iedzīvotāji.

Jau iepriekš ziņots, ka Liepājā no 3. aprīļa ir izsludināts Spodrības mēnesis, kas turpināsies līdz aprīļa beigām. Spodrības mēneša mērķis ir sekmēt pilsētas sakopšanu un labiekārtošanu. Viena no Spodrības mēneša aktivitātēm ir liepājnieku dalība Lielajā talkā.  

Šogad tāpat kā iepriekšējos gados visus talkas darbus koordinē pašvaldības Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, kas konsultē iestādes un organizācijas par teritoriju kopšanu un pēc talkas apkopos informāciju par paveikto. Informāciju par Lielās talkas norisi Liepājā iespējams gūt zvanot pa tālruni 63404747 vai rakstot uz e-pastu: dace.liepniece@dome.liepaja.lv.

Papildu uzziņai par Lielo talku Latvijā: www.talkas.lv.