Janvāra Pilsētas attīstības komitejas sēdē deputāti akceptēja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes ierosinājumu atbalstīt tehniskās dokumentācijas izstrādi pērn no valsts pārņemtā daudzstāvu dzīvojamā nama Lēņu ielā 5 būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, kā arī piešķīra no budžeta līdzekļiem 120 000 eiro šī lēmuma izpildes nodrošināšanai.


Ar šādi sagatavotu tehnisko dokumentāciju pašvaldībai vēlas pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu augstas gatavības projektiem programmā sociālo mājokļu atjaunošanai un jaunu būvniecībai.


Vēl pirms dokumentācijas izstrādes Komunālā pārvalde pērn organizēja būves ekspertīzes atzinuma izstrādi, lai izvērtētu jaunbūves stāvokli.


Pēc projekta īstenošanas, visus ēkā esošos, izremontētos dzīvokļus pašvaldība plāno izmantot, lai papildinātu tai piederošo dzīvojamo fondu, kas tiek izmantots palīdzības sniegšanai dzīvokļu rindā esošajiem.


Šobrīd rindā uz pašvaldības īres dzīvokļiem reģistrēts 181 pretendents.

Kā domes sēdē skaidroja Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis, sākotnēji plānots Lēņu 5 veidot par vēl vienu pašvaldības sociālo māju, taču izrādījies, ka tas nav iespējams, jo tajā nevar nodrošināt vides pieejamību katram dzīvoklim vai iebūvēt ēkā liftu, kā arī izpildīt citas prasības. Tāpēc pieņemts lēmums ēku veidot par pašvaldības dzīvokļu māju.


Jau vēstīts, ka Liepājas būvvalde 2021.gada 1.novembrī lēma par nekavējošu nekustamā īpašuma Lēņu ielā 5 ekspluatācijas pārtraukšanu, jo  būves tehniskais stāvoklis rada draudus veselībai un dzīvībai.


Cilvēki, kuri bija sākuši dzīvot Lēņu ielā 5, nokļuva neapskaužamā situācijā, jo bija iemaksājuši naudu par dzīvokļiem ēkā, kas nebija nodota ekspluatācijā, un šie darījumi netika reģistrēti Zemesgrāmatā. SIA "Lēņu nams", kas iedzīvotājiem šos nepabeigtos dzīvokļus tirgoja, tika likvidēts.


Pašvaldība nama iedzīvotājiem piedāvāja pagaidu dzīvesvietu, kā arī cita veida atbalstu.