Liepājas pašvaldība izsludinājusi trīs tai piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.


Uz visām trim izsolēm pieteikšanās termiņš ir no 11. marta pulksten 13 līdz 31. martam pulksten 23.59. Savukārt pašas izsoles notiks no 11. marta pulksten 13 līdz 11. aprīlim pulksten 13.


Pretendentiem ir iespēja arī apskatītu izsoles objektus dabā, iepriekš sazinoties pa tālruni 28 640 673.


Izsolē tiek piedāvāts nekustamais īpašums Spīdolas ielā 3 – faktiski tukšs zemesgabals, kas sastāv no būves (demontētas ēkas pamati) un zemes vienības 3722 km2 platībā.


Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 37 300 eiro, izsoles solis – 500 eiro.


Otrs izsolē piedāvātais īpašums ir nekustamais īpašums Spīdolas ielā 8 (bijušais padomju laiku bērnudārzs), kas sastāv no 13 būvēm, no kurām dabā saglabājušās trīs būves un desmit demontētu palīgēku pamati, un zemes vienības 12 543 m2 platībā.


Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 155 000 eiro, izsoles solis – 500 eiro.


Savukārt trešais izsolē piedāvātais nekustamais īpašums Cietokšņa ielā 4 sastāv no piecām būvēm un zemes vienības 5202 m2 platībā. Arī šeit padomju laikos atradies bērnudārzs, bet līdz 2010.gadam īpašumu izmantoja Latvijas zemessardze. Pēc tam Aizsardzības ministrijai īpašumu bez atlīdzības nodeva Liepājas pašvaldībai.


Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 294 000 eiro, izsoles solis – 500 eiro.


Ar izsoļu noteikumiem sīkāk iespējams iepazīties Liepājas domes mājaslapā un elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.