Ņemot vērā, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome aktualizē un izvērtē saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam, kā arī pārskata to lietderību, secināts, ka vairāki saistošie noteikumi zaudējuši aktualitāti, netiek piemēroti un tos nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem. Iedzīvotāji par šiem saistošajiem noteikumiem savu viedokli var iesniegt līdz 21. februārim, informēja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saistošo noteikumu projekta "Par Liepājas pilsētas domes 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" atzīšanu par spēku zaudējušiem" mērķis ir atteikties no saistošajiem noteikumiem, kas dublē augstākas tiesību normas.

Regulējums kārtībai, kā transportlīdzeklis tiek atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa, ir noteikts Ministru kabineta  noteikumos Nr. 767. Saistošajos noteikumos pašvaldības dome noteikusi identisku termiņu Ministru kabineta noteiktajam maksimālajam termiņam, proti, transportlīdzeklis, kas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 45 diennaktīm, tiek atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa. Savukārt pilnvarojums Pašvaldības policijai pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa iekļauts  Liepājas pašvaldības policijas nolikumā, tādēļ saistošie noteikumi atzīstami par spēku zaudējušiem.

Iedzīvotāji savu viedokli par šo saistošo noteikumu projektu var izteikt ŠEIT.

Tāpat, pārskatot lietderību un aktualitāti, sagatavots saistošo noteikumu projekts "Par Liepājas pilsētas domes 2013. gada 14. novembra saistošo noteikumu Nr. 39 "Par nodevām par Liepājas pilsētas domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un to atvasinājumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem".

Vispārēju regulējumu informācijas izsniegšanai, tostarp konkrētus maksas pakalpojumus un to apmēru, regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 940. Saskaņā ar noteikumu 3.3. apakšpunktu par maksas pakalpojumu var uzskatīt tikai dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošanu un izsniegšanu, ja attiecīgās informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām. Saskaņā ar Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centra sniegto informāciju pēdējo piecu gadu periodā nav bijis pieprasījums sniegt informāciju atbilstoši saistošajiem noteikumiem. Tāpat, ņemot vērā, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldība attīstās digitalizācijas virzienā un arvien vairāk dokumentu ir pieejami publiski elektroniskā formātā, tie sabiedrībai kļūst par vispārpieejamu informāciju pašvaldības oficiālajā interneta vietnē.  

Iedzīvotāji savu viedokli par šo saistošo noteikumu projektu var izteikt ŠEIT.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā ir izveidota sadaļa,  kur tiek apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.