Domes vicemērs Gunārs Ansiņš šodien piedalās diskusijā par mūsdienu reģionālās politikas tendencēm un to pārņemšanas iespējām Latvijā.

Otrdien, 26.jūnijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notiek diskusija par mūsdienu reģionālās politikas tendencēm un to pārņemšanas iespējām Latvijā, lai sasniegtu "Latvija 2030" ilgtermiņa stratēģijā izvirzītos mērķus teritoriālajā attīstībā. Diskusijas laikā plānots pārrunāt valsts iestāžu sadarbības iespējas koordinētam uzņēmējdarbības atbalstam un pakalpojumu sniegšanai reģionos, kā arī nozaru politiku ieguldījumu reģionālās attīstības mērķu sasniegšanā.
 
Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) veiktie pētījumi liecina, ka pasaules valstīs šobrīd notiek pāreja uz jaunas paaudzes reģionālo politiku, kas izvirza priekšplānā nepieciešamību apzināt un efektīvāk izmantot teritoriju attīstības potenciālu, lai vairotu to starptautisko ekonomisko konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ekonomikas globalizācijas apstākļos mazinās administratīvo robežu nozīme un pieaug nepieciešamība risināt ekonomiskās attīstības jautājumus funkcionālo ekonomisko reģionu mērogā. Šajā kontekstā samazinās nacionālo valdību loma un pieaug reģionālās un vietējās varas nozīme teritoriju ekonomiskās attīstības un pievilcības veicināšanā.
 
Reģionālās attīstības, t.sk. lauku attīstības, rezultāti nav atkarīgi tikai no finansējuma apjoma reģionu, pašvaldību un nozaru prioritāšu īstenošanai. Reģionālās politikas veiksmi nosaka konkrēti izvēlētie strukturālie risinājumi un instrumenti, kas ļauj risināt jautājumus pārnozariski, apvienot resursus un sadarboties kopīgas stratēģijas īstenošanai. Reģionālā politika Latvijā tiks vērtēta nevis pēc izvirzītajiem mērķiem, bet pēc īstenotajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem, tāpēc pasākuma dalībnieki ir aicināti piedāvāt un apspriest praktiskus risinājumus reģionu attīstībai Latvijā, kas turpmākajos gados var tikt īstenoti gan reģionālās politikas, gan nozaru politiku ietvaros.
 
Plānots, ka diskusijā piedalīsies starptautiski atzīts eksperts reģionālās attīstības jautājumos, OECD Attīstības un investīciju foruma priekšsēdētājs Gregs Klārks, kurš iepazīstinās klātesošos ar mūsdienu reģionālās politikas tendencēm un instrumentiem. Pirms diskusijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs aicinājis ārvalstu ekspertu G.Klārku uz tikšanos, lai pārrunātu reģionālās politikas aktualitātes pasaules valstīs.
 
Diskusiju organizē VARAM sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju.