Deputāti Liepājas domes sēdē 14.maijā vienojās pagaidām atlikt lēmumu par zemesgabala atsavināšanu, ko izteicis tā nomnieks Aleksandrs Šličkovs.

Kad sēdes darba kārtība bija izskatīta līdz 12.jautājumam "Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Vecajā ostmalā 23 nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu", vārdu lūdza domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš.

Paskaidrojis, ka iepriekš nav varējis būt klāt Finanšu komitejā un izteikt savu viedokli šajā jautājumā, Ansiņš norādīja, ka zemesgabala nomnieka Krievijas pilsoņa Aleksandra Šličkova iecerētais projekts – Zinātnes, izstāžu un izklaides centrs Vecajā ostmalā 22/23/24 ir "būtisks Liepājai". Taču "vienlaikus nekas neliecina, ka ēku īpašnieks būtu pavirzījies uz priekšu šajā virzienā", norādīja Ansiņš.

Ansiņš rosināja kolēģus "pirms tik būtiska lēmuma pieņemšanas", aicināt Šličkovu uz kādu no nākamajām Pilsētas attīstības komitejas sēdēm, lai uzklausītu viņa redzējumu par projekta tālāko virzību, un tikai pēc tam lemt par zemes atsavināšanu.

Kā norādīja Ansiņš, ēku kompleksa īpašniekam ir "zemes nomas ilgtermiņa tiesības, līdz ar to nav nekādu šķēršļu projektēt un būvēt".

Opozīcijas deputāts Jānis Vilnītis atzina, ka viņam ir "100% tāds pats viedoklis kā Ansiņam", un arī viņš uzskata, ka vispirms ir "jādod laiks uzņēmējam sevi pierādīt, lai nav aizdomas par spekulāciju", un tikai tad var lemt par zemes atsavināšanu.

Otrs mēra vietnieks Jurijs Hadarovičs, atbalstot izteiktos priekšlikumus, tomēr vēlējās teikt "dažus pozitīvus vārdus" par uzņēmēju. Proti, tā neesot, ka Šličkovs Vecajā ostmalā neko nav darījis, turklāt viņš bez maksas vairākkārt ļāvis izmantot kompleksa "Māja" "sienas" dažādiem pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem pasākumiem. Tāpat Šličkovs sakārtojis īpašumu "Villa Jana", kur darbojoties kafejnīca un viesnīca.

"Bet arī es atbalstu jautājuma atlikšanu, lai mēs uzņēmējam varētu pajautāt, kā viņam sokas un kāpēc nerealizē, ko bija iecerējis".

Ar 14 balsīm "par", vienam – Ģirtam Kronbergam – atturoties, deputāti nolēma atlikt jautājumu par zemesgabala Vecajā ostmalā 23 atsavināšanu.