Parakstot sadarbības līgumu par kopīgu darbu, lai nodrošinātu Liepājas līdzsvarotu attīstību, ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju, par turpmāku sadarbību Liepājas pilsētas domes jaunajā sasaukumā vienojušās Liepājas partija, Latvijas Reģionu apvienība un Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Sadarbības padomes līgumā, kuru parakstījuši trīs politisko spēku domē ievēlētie deputāti, noteikts, ka sadarbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, stabilu un profesionālu 2021. gada 5. jūnijā ievēlētās Liepājas pilsētas domes darbību uz visu tās pilnvaru laiku. Divu nedēļu garumā ir notikušas Liepājas partijas, Latvijas Reģionu apvienības un Nacionālās apvienības pārstāvju tikšanās, kuru laikā rūpīgi analizētas visu trīs politisko partiju vēlēšanu programmas, uz kā pamata tiks veidotas Politiskās vadlīnijas domes turpmākajam darbam nākamos četrus gadus, portālu irliepaja.lv informēja Andrejs Rjabcevs, domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks.

Visu trīs politisko spēku deputāti pauduši atbalstu Liepājas partijas izvirzītā Gunāra Ansiņa kandidatūrai Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja amatā, savukārt domes priekšsēdētāja vietnieka amatam nākamajā domes sēdē plānots virzīt līdzšinējo vicemēru no Latvijas Reģionu apvienības Ati Deksni.

"Pēc vēlēšanām mums bija pietiekami daudz laika, lai satiktos ar visu Liepājas domē ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem un pārrunātu iespējamo sadarbību, taču izveidotais sadarbības modelis paredz apvienot spēkus trim partijām – abiem vislielāko liepājnieku atbalstu ieguvušajiem politiskajiem spēkiem un Nacionālai apvienībai kā valdības koalīcijas partijai, kas nozīmē spēcīgāku Liepājas interešu pārstāvību arī valdībā un Saeimā," skaidro Ansiņš.

Šis būs nedaudz neierasts pārvaldes modelis Liepājas domē, jo atšķirībā no citiem gadiem nebūs noteiktas šauras atbildības jomas. "Katrs no politiskajiem spēkiem programmā ir solījis paveikt liepājniekiem nozīmīgas lietas ne tikai kādā vienā šaurā nozarē kā kultūra, sports, pilsētsaimniecība vai izglītība. Darbi ir jāpaveic it visās jomās, tādēļ partnerus aicināju uz citādāku darba modeli, kurā saskatu daudz lielāku iesaisti gan izpilddirekcijai, gan struktūrvienībām, gan nozaru vadītājiem un komitejām. Es to sauktu par zobratu principu, kurā visiem iesaistītajiem ir jālīdzdarbojas vienlīdzīgi atbildīgi un profesionāli. Esmu daudz analizējis pārvaldības modeļus gan citur Eiropā, gan runājis ar saviem kolēģiem Ziemeļeiropas valstu pašvaldībās. Redzu, ka izpratne par procesu vadību un pašvaldības sadarbību ar saviem iedzīvotājiem laika gaitā ir mainījusies un domāju, ka jāmainās arī pie mums Liepājā," pamato mēra amata kandidāts Ansiņš.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis norāda: "Arī šoreiz, veidojot jauno sadarbības modeli, esam saglabājuši katra politiskā spēka identitāti, virsmērķi darbiem atstājot nemainīgu – kopīgi izveidot labāko rīcības plānu, kas veicinās Liepājas iedzīvotāju labklājību, pilsētas attīstību un priekšvēlēšanu laikā liepājniekiem doto solījumu izpildi. Latvijas Reģionu Apvienības/biedrības "Liepājnieki" komandas vārdā pateicos iedzīvotājiem, kas ar savu balsi pašvaldību vēlēšanās ir nodevuši mums mandātu programmas darbu realizēšanai un mūsu politiskā spēka ideoloģijas nešanai Liepājā turpmākos četrus gadus."

"Nacionālā apvienība ir gandarīta par dalību sadarbības padomē, ko vieno izpratne par ģimenes, valstiskuma un morālām vērtībām. Vienoties par Liepājas vīziju un attīstības virzieniem ar Liepājas partiju un Latvijas Reģionu apvienību bija samērā viegli, jo daudzos aspektos mūsu redzējums sakrīt. Nākamie četri gadi, ciktāl izdosies īstenot nospraustās politikas pamatnostādnes, kļūs par Liepājas tālākas attīstības auglīgu laiku. Vēlam veiksmi visai jaunās Liepājas domes komandai!" parakstot sadarbības līgumu, pauda no Nacionālās apvienības ievēlētais deputāts Uldis Lipskis.

Pirmajai jaunās domes sēdei visās pašvaldībās jābūt sasauktai 1. jūlijā, kad saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu jāsanāk jaunievēlētajiem deputātiem.

Kā zināms, pašvaldību vēlēšanās Liepājas pilsētas domē ir ievēlēti kopskaitā pieci politiskie spēki. Vislielākais saņemto balsu skaits ir Liepājas partijai, kurai turpmāk būs sešas deputātu vietas no 15, nākamā ir Latvijas Reģionu apvienība ar piecām deputātu vietām, tai seko politiskā partija "Saskaņa" ar divām deputātu vietām, un pa vienai vietai būs "Nacionālai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un apvienībai "Kustība "Par!", Jaunā Vienotība, "Progresīvie"".